14.12.2008 Şevket TEZEL sevtezel@hotmail.com

Yeni dönemde;

Malûllük aylığı alan sigortalının bu aylığı;

Sigortalı olarak yeniden çalışmaya başladığı tarihi,
Yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başladığı,
Kontrol muayenesi sonunda malûl olmadığının tespitine esas rapor tarihini,
izleyen ödeme dönemi başında kesilecek.

Sigortalı Olarak Çalışmaya başlama

Malûllük aylığı bağlanmış bulunan sigortalının SGDP ödeyerek aylığını kestirmeden çalışması mümkün olmayıp, yeniden çalışmaya başlaması halinde aylığı, çalışmaya başladığı tarihi takip eden ödeme döneminden itibaren kesilecek.

Sigortalılıktan malûllük aylığına dönüş

Çalışmaya başlamaları nedeniyle aylıkları kesilenlerden, çalıştıkları süre zarfında normal çalışanlar gibi kısa ve uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortasına ait prim alınmaya devam edilecek. Bunlardan işten ayrılarak yeniden malûllük aylığı bağlanması için yazılı istekte bulunanlara; kontrol muayenesine tabi tutulmak ve ilk aylığına esas malûllüğünün devam ettiği anlaşılmak kaydıyla, istek tarihlerini izleyen ödeme döneminden itibaren malûllük aylığı yeniden hesaplanarak bağlanacak.

Malûllük aylığını kesebilen ikinci faktör

Malûllük, vazife malûllüğü aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış sigortalılar, malûllük durumlarında artma veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç olduğunu ileri sürerek aylık ve gelirlerinde değişiklik yapılmasını isteyebilecekleri gibi; SGK da harp malûllüğü ve vazife malûllüğü, malûllük aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış sigortalıların kontrol muayenesine tâbi tutulmasını talep etme hakkına sahip bulunuyor.

Yeni dönemde sigortalıların malûl aylığına esas çalışma gücü kayıp oranları ve kontrol muayenesi yapılmasına ihtiyaç olup olmadığı ile kontrol muayenesinin süresi SGK Sağlık Kurulunca belirlenecek.

Kontrol Muayenesi

Kontrol muayenesi doğrudan malûllük aylığını kesen bir faktör değil, ancak sonucuna göre bu aylığı artırabildiği, aynen devamına yol açabildiği gibi kesilmesini de netice verebilecek.

Sigortalının isteği veya SGK?ca yaptırılan kontrol muayenesinde yeniden tespit edilecek malûllük durumuna göre, malûllük aylığı yeni malûllük durumuna esas tutulan raporun tarihini takip eden ödeme dönemi başından başlanarak artma, azalma veya kesilmeyle sonuçlanabilecek.

Ancak uygulamada yeterince önemsenmemesinden kaynaklanan nedenlerle kesilmeyle sonuçlanabiliyor. Örneğin SGK?nın yazılı bildiriminde belirtilen tarihten sonraki ödeme dönemi başına kadar kabul edilebilir bir özrü olmadığı halde kontrol muayenesini yaptırmayan sigortalının malûllük aylığı, kontrol muayenesi için belirtilen tarihten sonraki ödeme dönemi başından itibaren kesilmesi gerekiyor.

Ön başvurunun avantajı

SGK?nın yazılı çağrısı üzerine kontrol muayenesi tarihinden önce en az 45 gün içinde sevk için başvuruda bulunmak kaydıyla gelir ve aylıkların kontrol muayene tarihine göre durdurulması dört aya kadar SGK?ca ertelenecek.

Üç aylık sürenin önemi

Kontrol muayenesini SGK?nın yazılı bildiriminde belirtilen tarihten başlayarak;

-Üç ay içinde yaptıran ve malûllük durumunun devam ettiği tespit edilenlerin aylığı kesildiği tarihten,

-Üç ay geçtikten sonra yaptıran ve malûllük durumunun devam ettiği tespit edilenlerin aylığı, rapor tarihinden sonraki ay başından,

başlanarak yeniden bağlanacak.

Okur Sorularına Kısa Cevaplar

Hasan ACAR - 01.02.1964 doğumlu, 01.12.1986-1999 arasında memur olan, yüzde 45 doğuştan özür oranıyla vergi indirim belgesiyle 25.01.2006?dan beri SSK?ya çalışması nedeniyle prim ödeyen bir sigortalı olarak 25.01.2006?dan sonra SSK?ya ödenmiş bin 260 günü tamamladığınızda 4/a sigortalılığından (SSK?lılıktan) emekli olabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken 1 Ekim 2008?den sonra isteğe bağlı prim ödememeniz, hep çalışarak ödemenizdir. Zira artık isteğe bağlı sigortalılık Bağ-Kur kapsamında sayıldığından isteğe bağlı ödediğiniz süre kadar emekliliğiniz ertelenmiş olacaktır.