Sigortalılığı sona eren kaç gün sağlık hizmeti alabilecek

Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliğinin 10. maddesinin (3) numaralı fıkrasında; ?Kanunun 4. maddesi birinci fıkrası (a) bendi kapsamında sigortalı olanların sigortalılık niteliğini yitirildikleri tarihi takip eden 10. günden, (b) ve (c) bendi kapsamında sigortalı olanların ise sigortalılık niteliğini yitirildikleri tarihten itibaren tabi oldukları bent kapsamındaki genel sağlık sigortalılıkları sona erer.? ifadesi yer alıyor.
Bu durumda 4/a sigortalıları, sigortalılıkları sona erdiği tarihten itibaren 90 gün mü yoksa bu ifadeye göre 10 gün mü sağlık yardımı alabiliyorlar? B.Z.

4/a (SSK) sigortalıları, zorunlu sigortalılıkları sona erdiği tarihten itibaren 10 gün, dolaylı olarak da 90 gün sağlık yardımı alacaklar. Ayrıca bu uygulama, her ne kadar sorunuzda belirtmiş olduğunuz Yönetmelik maddesine göre sadece 4/a sigortalıları için söz konusu ise de aslında 4/b (Bağ-Kur) ve 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında sigortalı olanlar için de geçerli.
Genel sağlık sigortalılığının ne zaman sona ermiş sayılacağı ve zorunlu sigortalılığı sona erenlerin ne kadar süre ile sağlı hizmetlerinden yararlanacağına ilişkin hükümler, 5510 sayılı SS ve GSS Kanunun 67. maddesinde; Genel Sağlı Sigortası İşlemleri Yönetmeliğinin de 10 ve 32. maddelerinde yer alıyor.
5510 sayılı Kanunun 67. maddesinin dördüncü fıkrasına göre, Kanunun 60. maddesinin (a) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlar, zorunlu sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren on gün süreyle genel sağlık sigortasından yararlanacaklar. 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sadece 4/a (SSK) kapsamında sigortalı olanlar değil, 4/b (Bağ-Kur) ve 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında sigortalı olanlarda genel sağlık sigortalısı sayılıyorlar. Dolayısıyla Yönetmeliğin 10. maddesinde yer alan 4/b ve 4/c kapsamında sigortalı olanların sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten itibaren tabi oldukları bent (4/b ve 4/c) kapsamındaki sigortalılıklarının sona ereceğine ilişkin düzenleme 5510 sayılı Kanunun 67. maddesinde yer alan hükümle çelişiyor. Nitekim Yönetmeliğin 32. maddesinde yer alan Kanun hükmüyle çelişen benzer hüküm, 23.10.2008 tarihli Resmi Gazete?de yayımlanan Yönetmelik ile 4/b ve 4/c kapsamında sigortalı sayılanlarında zorunlu sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren on gün süreyle genel sağlık sigortasından yararlanacakları şeklinde değiştirilmiştir.
Buna göre; 4/a, 4/b ve 4/c kapsamındaki sigortalı sayılanlar, zorunlu sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren on gün süreyle genel sağlık sigortasından yararlanacaklar. Sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihi takip eden onuncu günden sonra 4/a, 4/b ve 4/c kapsamındaki sigortalılıklarından dolayı genel sağlık sigortasından yararlanamayacaklar. Ancak bu kişiler, 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin diğer bentlerine göre (durumlarına uyan bende göre) genel sağlık sigortalısı sayılacaklar ve sonradan tabi oldukları bent kapsamında sağlık yardımı alacaklar. Bu durumda, 4/a, 4/b ve 4/c kapsamındaki zorunlu sigortalılıklarını yitirdikleri tarihten geriye doğru bir yıl içinde 90 günlük zorunlu sigortalılıkları varsa, zorunlu sigortalılıklarından sonraki genel sağlık sigortalılıklarından dolayı prim borcu olup olmadığına bakılmaksızın, sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten itibaren 90 gün süreyle, bakmakla yükümlü olduğu kişiler dahil sağlık hizmetlerinden yararlandırılacaklar.
Bir örnek vermek gerekirse;
1.1.2008 tarihinden itibaren 4/a (SSK) kapsamında zorunlu sigortalı olan kişi, 1.10.2008 tarihi itibariyle 5510 sayılı kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (a/1) alt bendine göre genel sağlık sigortalısı sayılacak. Bu kişinin 30.11.2008 tarihinde 4/a kapsamındaki zorunlu sigortalılığının sona erdiğini varsayarsak, bu kişi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler 10.12.2008 tarihine kadar on gün süreyle genel sağlık sigortasından yararlanacaklar.
Diğer yandan, her vatandaşın bir şekilde genel sağlık sigortası kapsamında olacağı ilkesinden hareketle bu kişi, 1.12.2008 tarihinden itibaren 60. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi hariç diğer bentlerine göre genel sağlık sigortalısı sayılacak. Örneğin zorunlu sigortalılığı sona erdikten sonra isteğe bağlı sigortalı olması halinde, 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre genel sağlık sigortalısı sayılacak. İşte bu durumda, 4/a kapsamındaki sigortalılığının sona erdiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde 90 günlük zorunlu sigortalılığı bulunduğundan, normal koşullarda 1 YTL dahi prim borcu bulunan isteğe bağlı sigortalılar sağlık yardımı alamazken, isteğe bağlı sigortalılığından dolayı borcu olsa da 90 gün süreyle bakmakla yükümlü olduğu kişiler de dahil olmak üzere sağlık hizmetlerinden yararlanacaklar.
Dolayısıyla sigortalılığı sona erdiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde 90 günlük zorunlu sigortalılığı bulunan 4/a, 4/b ve 4/c kapsamındaki sigortalılar 90 gün sağlık yardımı alabilecekler.

Kaynak:Sezgin özcan