18.12.2008 Şevket TEZEL sevtezel@hotmail.com

5510 sayılı Kanunun 60 ve 61 nci maddeleri gereği genel sağlık sigortalısı olması gereken kişinin kendisinin bildirim yapması gerekiyor mu? Eğer işyerimden istifa edip ayrılırsam ne kadar süre daha GSS?den yararlanabilirim? Bu süre sonunda bildirim yapmam gerekir mi? Aynı durum işverenimin beni çıkarması durumunda nasıl oluşur? Özel sektör kapsamındaki iş sözleşmem altı ay askıya alınırsa alındığı tarihten itibaren ne kadar daha sağlıktan yararlanabilirim? Rumuz: KSANADU/ANTALYA

Sayın Okurum,

Sorunuzdan artık yurdum insanının GSS?yi kavramaya başladığını görüyorum. Evet, 4/a sigortalıları (SSK), 4/c sigortalıları (Memur) 4/b sigortalıları (Bağ-Kur) işe başladıktan itibaren aynı zamanda GSS?li sayılacaklar ve bunların bildirim yükümlülükleri çalıştıkları resmi veya özel işverenlere ait. GSS?lilikleri prime değil aylığa tabi olan harp malûlleri, terörle mücadele aylığı alanlar, özürlü ve 65 yaş aylığı alanlar, köy korucuları, olimpiyat madalyalılar, nakdi tazminat aylığı alanlar, dul-yetim-emekli aylığı alanlar gibi GSS?liler aylık bağlanmasıyla GSS?li sayılacak olup bunlara da bir bildirim yükümlülüğü düşmüyor.

İşsizlik ödeneği aldıklarından dolayı GSS?li olanların bildirim yükümlülüğü de İş-Kur?a ait.

Mütekabiliyet esası da dikkate alınmak şartıyla oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan ve çalışmaları nedeniyle zorunlu sigortalı sayılmayan kişilerden, Türkiye?de bir yıldan fazla süreyle yerleşik olanlar, Türkiye'deki yerleşim süresinin bir yılı geçtiği tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılacak olup bu tarihten itibaren kendilerince bir ay içinde verilecek genel sağlık sigortası giriş bildirgesi ile SGK?ya bildirilmeleri gerekiyor. -Devam edecek-