20.12.2008 Erdal AYDIN

İşten çıkartıldım. İşsizlik sigortasına başvurdum. Ancak şartları taşımıyor muşum? Hastaneye gidebilmek için ne kadar sağlık primi ödeyeceğim. Bana bu konuda bilgi vermeniz mümkün mü? A.T/İstanbul
Sevgili okurum; İşten ayrılan SSK'lıların zorunlu sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren 10 gün daha prim ödemeden Genel Sağlık Sigortası'ndan (GSS) yararlanması mümkün. Eğer işten ayrılanların işten ayrılma tarihinden itibaren geriye doğru bir yıl içinde 90 gün sigortalılıkları varsa sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten itibaren 90 süreyle prim borcu olup olmadığına bakılmaksızın kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu ailesinin GSS'den yararlanma hakları vardır. Bu süreler tamamladığında işsiz kişi herhangi bir yerde işe girmemişse sağlıktan yararlanabilmek için SGK tarafından tesbit edilecek test yöntemleri ile aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarına göre kendisi GSS primi ödemek zorunda.

Asgari ücretin 3'te 1'inden az ise ödeme yok

İşsizlerin ödeyeceği GSS primi; kişinin harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları dikkate alınarak SGK'ca belirlenecek yöntem ve veriler kulllanılarak tespit edilerek aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarına belirlenecek. Kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az ise (212,90 YTL) bu kişiler GSS primi ödemeyecek.
Bu primi Devlet ödeyecek. Eğer ailenin kişi başına tutan aylık geliri; 212,90 YTL ile 638,70 YTL arasında olanlar ayda 25,55 YTL; Geliri 638,70 YTL ile 1277,40 YTL arasında olanlar ayda 76,64YTL; Geliri 1277,49 YTL'den fazla olanlar ayda 153,29 YTL GSS primi ödemek zorunda...

Primleri yatırmayanlar sağlıktan yararlanamayacak!
Bu primleri yatırmayanların sağlıktan yararlanması mümkün değil. Eğer aile içindeki gelire göre bu primleri ödemezseniz sağlıktan yararlanma imkanınız yok.