Çalışma hayatında değişen parametrelerHer yıl ocak ayında vergi ve sosyal güvenlik mevzuatındaki birçok parametrede değişiklikler olur. Özellikle personel, insan kaynakları ve muhasebe bölümlerinde çalışanlar için bu tutarlar son derece önemlidir.

Bu bağlamda, asgari ücret, SGK primine esas kazanç alt ve üst sınırı, kıdem tazminatının üst sınırı, vergi ve sosyal sigorta mevzuatında aile ve çocuk yardımı tutarları değişti.

I. Asgari ücret

01.01.2009-30.06.2009 tarihleri arasında geçerli asgari ücret;

16 yaşını doldurmuş işçilerin için brüt günlük 22,20.-TL, brüt aylık 666,00.-TL,

16 yaşını doldurmamış işçiler için brüt günlük 18,90.-TL, brüt aylık 567,00.- TL,

Olarak tespit edilmiştir.

II. SSK primine esas kazancın alt ve üst sınırı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince 01.01.2009-30.06.2009 tarihleri arasında günlük alt sınır 22,20.-TL, aylık alt sınır 666,00.-TL günlük üst sınır 144,30 TL, aylık üst sınır 4.329,00 TL olarak uygulanacaktır.

III. Çıraklar ve öğrenciler için SGK primi

3308 sayılı Meslek Eğitimi Kanunu uyarınca aday çırak, çırak ve işletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin sigorta primlerine esas kazanç tutarı, 16 yaşından büyükler için günlük 11,10 TL, aylık 333,00 TL, 16 yaşından küçükler için günlük 9,45 TL, aylık 283,50 TL olarak uygulanacaktır.

IV. Kıdem tazminatı tavan tutarı

1475 sayılı İş Kanunu ödenecek kıdem tazminatının bir yıllık miktarını en yüksek devlet memuruna (Başbakanlık Müsteşarı) ödenen bir yıllık emeklilik ikramiyesi tutarı ile sınırlandırmıştır. Memur maaş katsayısına bağlı olan kıdem tazminatı tavan oranı sürekli değişmektedir. Buna göre kıdem tazminatı tavanı 01.01.2009-30.06.2009 döneminde işçilere ödenecek kıdem tazminatının tavanı 2.260,05 TL olarak uygulanacaktır.

V. Vergi ve sosyal sigorta mevzuatında aile ve çocuk yardımı

Vergi mevzuatı uyarınca;01/01/2009-30/06/2009 tarihleri arasında geçerli vergiden müstesna çocuk yardımı ile aile yardımı;

Çocuk yardımı =) 13,38-TL (250 * 0,053505),

- İki çocuk ve fazlası için uygulanan yardım ise 2*13,38-TL =26,76.-TL'ye,

- 0-6 yaş arası çocuk yardımı (72. ay dahil) 26,75-TL (500 * 0,053505)

Aile yardımı =) 80,26-TL (1.500 x 0,053505) (Aile yardımı vergiye dahildir) yeniden belirlenmiştir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu; işverenler tarafından işçilerine para olarak verilen; yemek, aile ve çocuk yardımlarından 01.01.2009-30.06.2009 tarihleri arasında aylık prim hesabında dikkate alınmayacak tutarlar;

Çocuk yardımı = (666,00 TL x %2=13,32) 13,32 TL (En fazla iki çocuk için çocuk başına)

Aile yardımı = (666,00 TL x % 10=66.60) 66.60 TL

Yemek yardımı = (22,20 TL x %6=1,33) 1,33 TL (Çalışılan gün sayısı X 1,33 TL)

VI. Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife

Gelir Vergisi Kanunu'nun 103'üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2009 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

8.700 TL'ye kadar % 15

22.000 TL'nin 8.700 TL'si için 1.305 TL, fazlası % 20

50.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.965 TL, fazlası % 27

50.000 TL'den fazlasının 50.000 TL'si için 11.525 TL, fazlası % 35

VII. Sakatlık indirimi tutarları

Gelir Vergisi Kanunu'nun 31'inci maddesinde yer alan sakatlık indirimi tutarları, 2009 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece sakatlar için 670 TL, ikinci derece sakatlar için 330 TL, üçüncü derece sakatlar için 160 TL olarak tespit edilmiştir.

İbrahim IŞIKLI