İşsizlik sigortası hakkında merak edilenler...Eski İşverenim yanlışlıkla iş sözleşmesinin fesih nedenini Sosyal Güvenlik Kurumu'na "istifa" olarak bildirdi. SGK kayıtlarında fesih nedenini "istifa" olarak göründüğü için İŞKUR tarafından işsizlik ödeneği verilmemektedir. Ne yapmam gerekir? Bana bu konuda bilgi verir misiniz? E.K./İstanbul
Sevgili okurum. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarında yer alan işten çıkış nedeninin değiştirilmesi için işveren tarafından SGK'ya yazılı olarak başvurulması gerekmektedir. İşten çıkış nedenindeki değişiklik SGK veri tabanına yansıdığında Türkiye İş Kurumu'na yeniden başvurarak durumunuzu yeniden değerlendirilmesini isteyebilirsiniz.
* Sigortalı olarak çalışmaktayım. İşten ayrılıp yurt dışına çıkarsam işsizlik ödeneği alabilir miyim? Yurt dışındayken ödeneği benim yerime bir yakınım alabilir mi? Yücel Kama/Bursa
Sevgili okurum. Yurt dışına çıkmanız halinde işsizlik ödeneğiniz "iş almaya hazır olmama" nedeniyle kesilir. Yani yurt dışındayken işsizlik ödeneği alamazsınız. İşsizlik ödeneği almakta iken yurt dışına çıkmanız halinde bu durumu Türkiye İş Kurumu'na bildirmeniz gerekir.

İşyerim tarafından ücretsiz izne gönderildim? Medyadan duyduğum kadarıyla bu süre içinde Türkiye İş Kurumu tarafından İşsizlik Sigortası Fonu'ndan para verilmekteymiş. Bunun için nereye ne tür evraklarla başvurmak gerekmektedir? L.A./Ankara

Genel ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerle geçici olarak işyerindeki işçilerin tamamının veya bir kısmının haftalık ortalama çalışma sürelerini en az üçte bir oranında azaltan veya işyerinde faaliyetini tamamen veya kısmen durduran işveren için kısa çalışma uygulaması söz konusu olabilmektedir.

İşçinin kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için;
a) Genel ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan veya faaliyetini tamamen veya kısmen durduran işverenin talebinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca uygun bulunması,
b) Kısa çalışmanın başladığı tarihte, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 50. maddesine göre işçilerin, çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanmış olması,
c) İşyerinde genel ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerle haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya faaliyetin kısmen veya tamamen durmasına neden olan sebeplerin en az 4 hafta sürmüş olması,
d) İşçinin kısa çalışma ödeneği bildirgesi ile birlikte işyerinin bağlı bulunduğu yerdeki Türkiye İş Kurumu birimine müracaat etmesi gerekmektedir. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmeniz için yukarıda yer alan şartların oluşması gerekmektedir; söz konusu şartlar oluşmadıysa tarafınıza verilen ücretsiz izin nedeniyle kısa çalışma ödeneği almanız mümkün olmayacaktır.

Erdal aydın