2009 yılında uygulanacak tüm prim oranları


4-a,4b 4,c ye tabi çalışanların tabi olacakları prim oranları (ssk bağkur emekli sandığı' na tabi çalışanların tabi olacakları prim oranları) 4a 4 b 4 c emeklilerinin çalışmaları halinde tabi olacakları prim oranları4-a kapsamında (eski SSK'ya tabi) çalışanlara ait prim oranları


Sigortalı Payı (%)
İşveren Payı (%)
Toplam (%)

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı*

(İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Primi)
-
1 ? 6,5
1 ? 6,5

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Prim Oranı**
9
11
20

Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanan İşyerleri İçin bir üstteki Oranlar değil bu sırada belirtilen malüllük yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı uygulanır***
9
12 - 14
21 - 23

Genel Sağlık Sigortası Prim Oranı
5
7,5
12,5

Toplam
14
19,5 - 28
33,5 - 42
*tehlike sınıf ve derecesine göre değişiyor.

**- Fiili hizmet zammının uygulanmadığı işlerde; % 9 sigortalı hissesi, % 11 işveren hissesi,

***- 60 gün fiilî hizmet gün sayısı eklenecek işlerde; % 9 sigortalı hissesi, % 12 işveren hissesi,

***- 90 gün fiilî hizmet gün sayısı eklenecek işlerde; % 9 sigortalı hissesi, % 12,5 işveren hissesi,

***- 180 gün fiilî hizmet gün sayısı eklenecek işlerde; % 9 sigortalı hissesi, % 14 işveren hissesi,


4/a 'ya tabi (eski SSK ya tabi çalışan diye adlandırılanlar) emeklilerin ödeyecekleri Sosyal Güvenlik destek prim oranları


Sigortalı Payı (%)
İşveren Payı (%)
Toplam (%)

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı

(İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Primi)
-
1-6,5
1-6,5

Sosyal Güvenlik Destek Prim Oranı
7,5
22,5
30

Toplam
7,5
23,5 - 29
31 ? 36,5
4/b ye tabi (Eski Bağ-Kur diye adlandırılanlar ) sigortalıların prim oranları


Toplam (%)

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı

(İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Prim Oranları )
1 ? 6,5

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Prim Oranı
20

Genel Sağlık Sigortası Prim Oranı
12,5

Toplam
33,5 - 39
Eğer 4-b sigortalısı (eski bağkurlu) aynı zamanda işverense yanında çalıştırdığı en yüksek kazançlı sigortalıdan daha az bildirimde bulunamaz..

Birden fazla isyerinin sahibi veya ortagı olması durumunda tehlike sınıfı en yüksek olan isyerinin prim oranına tabi tutulurlar.

Aynı ay içerisinde faaliyetini sonlandırıp, yine aynı ay içerisinde yeniden faaliyete baslayan sigortalıların kısa vadeli sigorta kollarına iliskin sigorta primi son faaliyet konusu isine göre hesap ve tahsil olunur.

isyerinde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıstırması halinde (Eski ismi ile SSK? ya tabi işçi çalıştırması halinde) çalıstırdıgı sigortalıların tabi oldugu tehlike sınıfı ve prim oranına tabi olurlar ve en yüksek geliri olan işçiden daha az bildirimde bulunulamaz.

Birden fazla isyerinin sahibi veya ortagı olması ve aynı zamanda her bir isyerinde sigortalı çalıstırılması halinde, tehlike sınıfı en yüksek olan isyerinin prim oranına tabi tutulurlar.

4/b ye tabi (Eski Bağ-Kur diye adlandırılanlar ) emeklilerin ödeyecekleri Sosyal Güvenlik destek prim oranları ( Ödenecek tutarlar dönemi itibariyle Ocak ayında ödenen en yüksek yaşlılık aylığını geçemez)

2008 Yılında emekli aylığının (%)
2009 Yılında emekli aylığının (%)
2010 Yılında emekli aylığının (%)
2011?ve devamı emekli aylığının (%)

12
13
14
15

4/c ' ye tabi çalışanların (Devlet Memurları) prim oranları


Sigortalı Payı (%)
İşveren Payı (%)
Toplam (%)

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Prim Oranı
9
11
20

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Prim Oranı

(Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanan İşyerleri İçin)
9
14,33 - 21
23,33 - 30

Genel Sağlık Sigortası Prim Oranı
5
7,5
12,5

Toplam
14
18,5 ? 28,5
32,5 ? 42,5
İsteğe bağlı sigortalıların prim oranları


Toplam (%)

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Prim Oranı
20

Genel Sağlık Sigortası Prim oranı
12

Toplam
32
4/a 'ya tabi (eski SSK ya tabi çalışan diye adlandırılanlar) emeklilerin ödeyecekleri Sosyal Güvenlik destek prim oranları


Sigortalı Payı (%)
İşveren Payı (%)
Toplam (%)

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı

(İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Prim Oranı)
-
1-6,5
1-6,5

Sosyal Güvenlik Destek Prim Oranı
7,5
22,5
30

Toplam
7,5
23,5 - 29
31 ? 36,5İşyerinin Tehlike sınıf ve derecesini

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Saglık Sigortası Kanununun sosyal sigorta hükümlerine göre iskollarının ve isyerinin hangi tehlike sınıfına girdiğinin, tehlike sınıf ve derecesine ait prim oranlarının ve tehlike derecelerinin belirlenmesinde uygulanacak usul ve esasları gösteren 2008/14173 Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi?nin Yürürlüğe Konulması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararında bulabilirsiniz .

2008/14173 Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi?nin Yürürlüğe Konulması Hakkında KararKaynak:

Arif SAĞLAM