İflas eden işyerinden alınacak maaşlar...İşveren iflas ettiği için fabrikayı kapattı. İçerde maaş alacağımız kaldı. Maaş alacağımızın işsizlik fonundan alabileceğimiz söylendi. Bu konuda ne yapabiliriz. D.K./İstanbul


İşverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde geçerli olmak üzere, en fazla 3 aylık ödenmeyen ücret alacaklarını karşılamak amacı ile İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında ayrı bir Ücret Garanti Fonu oluşturulmuştur. İşverenin ödeme güçlüğüne düştüğü haller, işverenin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, işverenin iflası veya iflasın ertelenmesi halleri olarak belirlenmiştir. İşvereninizin iflas etmesi sonucu alacağınızın ödenmesi için Türkiye İş Kurumu'na başvurabilirsiniz.İşsizlik sigortası hakkında merak edilenler (4)

* Eşim SSK'lı. Bende isteğe bağlı sigortalıyım. Sağlık primi ödemeden eşimin SSK'sından tedavilerimi gerçekleştirmem mümkün mü? A.D.
01.10.2008 tarihinden itibaren 5510 sayılı yasa ile isteğe bağlı sigortalılığa sağlık imkanı getirilmiş, ödenecek primlere sağlık primi de eklenerek primler yükseltilmiştir. Bu nedenle isteğe bağlı ödeme yapanlar bu tarihten sonra kendi sigortalarından sağlık hizmeti alabilecektir.
Dolayısıyla isteğe bağlı ödeme yaparken eşlerinden sağlık hizmeti alamayacaklardır. Bu itibarla siz eşinizin üzerinden tedavinizi gerçekleştiremezsiniz.

İşsizlik sigortası hakkında sizden gelen sorular
* Kriz nedeniyle çalıştığım işyeri kapandı. Bu nedenle işten ayrıldım. Ayrıldığım tarihten itibaren 30 günlük süre geçmeden askere gittim. Şu anda askerim. Askerlik dönüşü işsizlik ödeneği almak istiyorum. Hakkım var mı?
Bu konuda ne yapabilirim? Yılmaz Dağ/Bursa
İşsizlik sigortası hizmetlerinden yararlanabilmek için İşten Ayrılma Bildirgesi (işten ayrılma bildirgesi olmadan da Türkiye İş Kurumu'na başvurup talep dilekçesi doldurarak işsizlik ödeneği başvurusunda bulunulabilir) ile 30 gün içerisinde Türkiye İş Kurumu'na başvuruda bulunulması gerekmektedir. Mücbir sebepler dışında; sigortalı işsizin 30 gün içerisinde başvurmaması halinde, başvuruda gecikilen süre toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

* Askerlik nedeniyle 30 gün içerisinde...
Askerlik nedeniyle 30 gün içerisinde Türkiye İş Kurumu'na başvuruda bulunamamanız mücbir neden olarak kabul edilmektedir.
Askerliğe başladığınız tarih itibarıyla 30 günlük sürenin işleyişi duracaktır. Askerlik tezkerenizi Türkiye İş Kurumu'na ibraz ederek işsizlik ödeneğine başvurmanız halinde hak kaybına uğramadan (diğer şartları da taşımanız halinde) işsizlik ödeneği alabilirsiniz.
Ancak burada 30 günlük sürenin işleyişinin durmasından sonra kalan süreyi geçirmemek gerekmektedir. Aksi halde kalan sürenin geçirilmesi halinde başvuruda gecikilen süre toplam hak sahipliğinden düşülecektir.Erdal Aydın