Özürlü kızımın sağlık yardımı nasıl sağlanır?Soru: Sadettin Bey, benim %80 raporlu bir kızım var. Kendisi 2022 kapsamında özürlü aylığı alıyor. Daha önce ben SSK'lı olarak çalıştığım için benim üzerimden sağlık yardımlarını alıyordu. Ancak kendisine maaş bağlandığı için benim üzerimden kullandığı karneyi iptal ettiler. Bu durumda kızımın sağlık koşullarında bir kayıp olur mu? Feyzi Eşme.

Cevap: Değerli okurum, 2022 sayılı Kanun kapsamında aylık alanlar daha önce yeşil kartlı gibi sağlık yardımı alıyor ve sadece devlet hastanelerinde tedavi olabiliyorlardı. Ancak 5510 sayılı reform Kanunu ile özürlü aylığı alanların sağlık yardımı alma kapsamları genişletildi. Artık siz SSK'lı (4/a'lı) olarak nasıl sağlık yardımı alıyorsanız, kızınız da aynı şekilde Genel Sağlık Sigortası kapsamında sağlık yardımı alabilecek. Hatta sizlerden alınan katılım payı kızınızdan alınmayacak.Eski memurun ölüsü de para!

Sosyal güvenlik reformunun yürürlüğe girmesiyle birlikte kamu çalışanları arasında eski memur-yeni memur ayrımı ortaya çıktı.

Buna göre reform kanununun yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2008 tarihinden önce memur olanlar eski memur, bu tarihten sonra göreve başlayanlar ise yeni memur sayılıyor.

Aslında yasada bu tabirler yok ancak pratikte böyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Zira reform kanunu ile getirilen yeni düzenlemelerden eski memurlar hemen hiç etkilenmiyorlar. Etkilendikleri noktalarsa zaten lehlerine olan konular. İşte bu noktada eski memurları yenilerine göre ayrıcalıklı kılan bir uygulama da emzirme ve cenaze yardımlarıyla ilgili.

Eskiye 470, yeniye 289 TL

Aslında reform kanununun 2006 yılındaki ilk halinde memurlar da dahil tüm sigortalılara 1300 TL civarında emzirme, 2000 TL civarında da cenaze yardımı öngörülmüştü (bugünkü rakamlarla). Ancak daha sonra söz konusu düzenlemeler yasadan çıkarıldı ve bu yardımların SGK yönetim kurulunca belirlenmesi karara bağlandı.

Öte yandan reform kanunu eski memurlar aleyhine uygulanmadığı için, eskiler 5434 ve 657 sayılı Kanunlara göre, yeni memurlar ise SGK tarafından belirlenen tarifeye göre bu yardımları alacaklar. İşte SGK, geçtiğimiz günlerde 2009 yılında SSK'lılar, Bağ- Kur'lular ve yeni memurlar için uygulanacak emzirme ve cenaze yardımı rakamlarını belirledi.

Buna göre emzirme yardımı 70 TL, cenaze yardımı ise 289 TL olarak uygulanacak. Bu rakamlardan emzirme yardımı 2008 yılında 50 YTL, cenaze yardımı ise 247 YTL olarak uygulanıyordu. Şunu da belirtelim ki Bağ- Kur'lulara reform öncesinde emzirme yardımı verilmiyordu. Diğer taraftan eski memurlar için SGK'nın açıkladığı tarife değil yine eski uygulama geçerli olacak. Yani 2008 rakamlarıyla söylersek eski memur emzirme yardımı olarak 124 TL, cenaze yardımı olarak 470 TL alacak.

Askerler için ise cenaze yardımı 940 TL olarak uygulanıyor. Görüldüğü üzere hem emzirme yardımında hem cenaze yardımında eski memur ile yeni memur arasında yaklaşık %100 fark var. Bu farkı görünce insan, "eski memurun ölüsü de para dirisi de" demekten kendini alamıyor. Yeni memur içinse bunun tam tersi geçerli elbette.


Ne zaman emekli olurum?

Soru: Sadettin Bey, ben bir ev hanımıyım. 1976 doğumluyum ve 4/6/2004 tarihinde SSK isteğe bağlı sigortasına başladım. O günden bugüne kadar hiç ara vermeden ödüyorum. Yeni yasayı da dikkate alırsanız ben ne zaman emekli olurum? Emekli olduğumda da elime ne kadar maaş geçer? Semiha Nur.

Cevap: Değerli okurum, verdiğiniz bilgilere göre 7000 gün prim ödedikten sonra 58 yaşınızı doldurduğunuz 2034 yılında emekli olacaksınız. Ancak bundan sonra da isteğe bağlı sigortaya devam ederseniz SSK'lı gibi değil, eski adıyla Bağ-Kur, yeni adıyla 4/b'li gibi emekli olursunuz. Bu da 7000 gün yerine 9000 gün prim ödemeniz anlamına gelir.

Eğer 5 yıl daha fazla prim ödemek istemiyorsanız 5700 günü doldurduktan sonra kalan 1300 günü bir işyerinden sigortalı olarak doldurun. Ne kadar emekli maaşı bağlanacağı sizin hangi statüden ve hangi prim gün sayısı ile emekli olacağınıza bağlı olduğundan, bu rakamı şimdiden ifade edemeyizSadettin ORHAN