Şirket Ortağı Olup Ücretle Çalışan Emeklilerin Sosyal Güvenlik Destek Primleri
Okurlarım P.K. ve Z.C. SSK emeklisi olarak limitet şirket ortaklığını sürdürdüklerini, aynı zamanda şirket çalışanı olduklarından adlarına SGDP ödendiğini belirterek, yeni kanun gereği aynı zamanda şirket ortaklığından dolayı emekli aylıklarından kesilmek üzere ayrıca SGDP ödemek zorunda olup olmadıklarını soruyorlar.

Konunun birkaç boyutu var. Birincisi 1 Ekim 2008 tarihinden sonra hangi kurumdan emekli olursa olsun bağımsız çalışanlardan 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren yüzde 12 kesinti yapılıp, takip eden her yılın Ocak ayında bir puan artırılarak yüzde 15?i geçmeyecek şekilde SGDP?nin emekli aylıklarından kesilerek uygulanacak olması. Bu oranlar 1 Ekim 2008 tarihinden 31.12.2008 tarihine kadar yüzde 12 olarak, 01.01.2009-31.12.2009 tarihleri arasında yüzde 13 olarak, 01.01.2010-31.12.2010 tarihleri arasında yüzde 14 olarak, 01.01.2011?den sonra da yüzde 15 olarak uygulanacak.

Emekli olarak bir hizmet akdine dayalı çalışanların SGDP?sini yine işverenleri bu defa o işyerinde yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre yüzde 1 ilâ yüzde 6,5 arasında değişen oranlarda olmak üzere saptanacak kısa vadeli sigorta kolları primi ilavesiyle ödemeye devam edecek.

Bu nedenle bu okurlarım için ya SSK?lı çalışan olarak işverenleri SGDP ödeyecek veya bağımsız çalışan statüsündeki şirket ortağı olarak aylığından kesilecektir. Sosyal güvenlikte teklik ilkesi emekli çalışanlar için de geçerli olduğundan ikisi birden uygulanmayacaktır.

4/b ve 4/a sigortalılıkları arasındaki hangi SGDP uygulamasının yapılacağı hususunun tespiti ?Önce başlayan sigortalılığın kesintisiz devam ettiği sürece geçerliliği? esasına dayanan formül geçerli olacaktır.

Her ne kadar yeni Kanun kapsamında 4/b sigortalısı sayılanlar, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden, 4/a sigortalılığı (SSK) kapsamında sigortalı bildirilemeyecek olsalar da getirilen ara hükümle bu tür sigortalılıkları 01.10.2008 tarihinden önce başlayıp kesintisiz devam edenler yeni Kanun kapsamında 4/b sigortalısı kapsamında olsalar da kendi işyerlerindeki 4/a sigortalılıklarında kesinti oluncaya kadar 4/a sigortalısı sayılmaya ve bu primleri geçerli olmaya devam edebilecek.

Bu nedenle okurlarım 1 Ekim 2008?den önceden başlayan ve önce başlayıp kesintisiz devam eden 4/a sigortalılıkları varsa bu sigortalılıkları geçerli olmaya devam edeceğinden işverenlerince yüzde 31 ila 36,5 arasındaki ödeyeceği prim yeterli olacak, ayrıca emekli aylıklarından kesilmek üzere bağımsız çalışan emekli SGDP?si ödemeleri gerekmeyecek.

Okur Sorularına Kısa Cevaplar
Gülten OY/İZMİR - 10.01.1960 doğumlu, 05.09.1991 ilk sigortalılık girişli, çalışarak veya isteğe bağlı olarak 01.10.2008 tarihine kadar 3 bin 166 gün SSK primi ödeyen bir sigortalı olarak kalan 434 günü de 01.10.2008 tarihinden itibaren 4/b sigortalılığına sayılan isteğe bağlı sigortalılıktan ödeseniz bile yine 4/a sigortalısı olarak emekli olabilirsiniz. Zira 434 günlük bu süre son yedi yılda en çok prim ödediğiniz sigortalılığın 4/a sigortalılığı oluşu gerçeğini değiştirmiyor. 04.10.1993?de işten ayrıldıktan sonra 16.11.1994?de yapmış olduğunuz doğumu ?işten ayrılma doğum? arasında 300 günden fazla süre geçtiği için SGK?nın Genelgesine göre borçlanamıyorsunuz. Kaldı ki doğum borçlanması yapsanız da yapamasanız da 3 bin 600 günle yaştan emeklilik tarihiniz 56 yaşınızı dolduracağınız 10.01.2016 tarihidir. İnternet dökümünde görünmeyen hizmetleriniz için ödeme belgelerinizle beraber SGK?ya başvurmanızı öneririm. Haklı olduğunuzu ispatlarsanız ödeyecek miktarınızı bu şekilde azaltabilirsiniz.


Şevket Tezel