Bağ-Kur Kapsamındaki Kayıtsız Sürelerden Kurtulma Hakkı


1993 yılı içerisinde bir işyerinde sigortalı olarak çalışırken, mesleğim dolayısıyla serbest meslekten gelir vergisi mükellefi oldum. Bu işyerimden daha sonra ayrıldım. İki ay sonra bir başka bir işyerinde sigortalı olarak çalışmaya başladım. Bu zaman içerisine vergi mükellefiyetimde bugüne kadar devam etti. Bağ-Kur'a şimdiye kadar kayıt ve ödemem bulunmuyor. Resen Bağ-Kur tarafından da kaydedilmedim. 2008 Ekim ayı içerisinde yasalaşan 5510 sayılı Kanun SSK günü bakımından hazır durumdaki emekliliğimi nasıl etkiler? SSK?dan emekli olabilir miyim? Rumuz: PIGEON

Sayın Okurum,
SSGSS Kanunu ile 04.10.2000 tarihinden sonra Bağ-Kur?lular için ikinci bir milat tarihi daha ortaya çıktı. Bu da 1 Ekim 2008 tarihidir. Şöyle ki tıpkı 04.10.2000 tarihinden önce Bağ-Kur?lu olmasını gerektirecek çalışması olduğu halde Bağ-Kur?a kaydolup bir borcu oluşmayanlar daha sonra bu çalışmalarını Bağ-Kur sigortalılığına çeviremiyorlar, aynen onun gibi 04.10.2000 ila 01.10.2008 tarihleri arasında zorunlu Bağ-Kur sigortalısı olmaları gerekmesine rağmen gerekli bildirimleri yapmayan ve Bağ-Kur?ca da tespit edilmiş olmayanların 1 Nisan 2009 mesai bitimine kadar (31 Mart 2009 değil!) talepte bulunmaları halinde, 04.10.2000 ila 01.10.2008 tarihleri arasındaki vergi mükellefiyet sürelerinin tamamı için talep tarihindeki prime esas kazancının yüzde 32?si üzerinden borçlanma tutarı hesaplanacak ve sigortalıya tebliğ edilecek.

Sigortalının kendisine tebliğ edilen borçlanma tutarının tamamını tebliğ tarihinden itibaren 6 ay içinde ödemesi halinde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek. Sigortalıya tebliğ edilen borç tutarının bu süre içerisinde tam olarak ödenmemesi halinde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek ve ödenen tutar iade edilecek.

İkinci defa SSK?lı olarak işe girdiğiniz işyerinde ara vermeksizin bugüne kadar çalıştıysanız SSK?lılığınız geçerlidir. Ancak 01.10.2008?den bugüne kadar 4/a sigortalılığına ara vermemiş olmanız gerektiğini de özellikle belirtmek isterim. Aksi halde kesinti anından itibaren 4/b sigortalısı (Bağ-Kur?lu) sayılırsınız. 1993 yılında SSK?lı olarak ilk işe girdiğiniz işyerinden daha sonra ayrılsanız ve bu dönemde vergi kaydına tabi olsanız da Bağ-Kur kaydınız bulunmadığı için 01.04.2009?dan sonra 01.10.2008?den önceki süreler için borç çıkartılmaz.

Kısmi ödeme yolu kapalı
Sigortalılara 04.10.2000-01.10.2008 süresi vergiye tabi sürelerini talepte bulunarak borçlanma hakkı kısmi olarak kullanılamayacağından bu tarihler arasında çalışarak veya isteğe bağlı olarak SSK?lı olanların dikkatli hesap yapmaları gerekiyor. Zira bu sürelerdeki kesintili SSK?lı çalışma süreleri ile isteğe bağlı SSK sigortalılığı sürelerinin silinmesi gerekiyor.

Doğum tarihinizi ve cinsiyetinizi vermediğiniz için yaştan emekliliğiniz için bir tarih belirtemiyorum.


Şevket Tezel