Yeni kanunla emekli aylıklarını haczetme tarihe karışıyor> G. Y.
SGK?dan ölen eşimden dolayı 650 TL aylık almaktayım. Bu parayla 2 tane çocuk okutmaktayım. Kredi kartı borcumdan dolayı maaşıma haciz uygulandı. Sizce benim aylığıma rızam dışında haciz uygulanabilir mi?

CEVAP: Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) emekli aylığı alanların maaşlarının haczedilememesi genel kural olarak kabul edilmiştir. Bugüne kadar uygulamada emekli aylığını teminat göstererek kredi kullanılması veya icra müdürlükleri vasıtasıyla aylıklara haciz konulması mümkündü. Bu gibi durumlarda kişilerin icra yazısına itiraz etmeleri halinde emekli aylığına konan haciz işlemi durduruluyordu.
5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 18.02.2009 tarihinde TBMM?de kabul edildi. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül tarafından da dün imzalanan 5838 sayılı Torba Kanun, bir çok önemli düzenlemeler içermektedir. Emekliler, çalışanlar ve işverenler için önemli ve olumlu bulduğumuz bu düzenlemeleri ana başlıklar halinde sizlere anlatacağım.

HACİZ İÇİN RIZA GEREKLİ
Kanun emekli aylıklarını güvenceye almakta, emeklinin rızası dışında emekli aylığına haciz konulmasını önlemektedir. Bilindiği gibi emekli aylığı nafaka borcu dışında haczedilememektedir. Ancak kimi zaman İcra Müdürlükleri emekli aylıklarına haciz koymakta, emekliler ise Kanun hükmünü bilmediklerinden hacze itiraz etmemektedir. Yeni kanun ile haczi yasaklanan emekli aylıkları, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilecektir. Okurumuza tavsiyemiz şayet muvafakat vermemiş ise İcra Müdürlüğüne başvurarak emekli aylığına konulan hacze itiraz etmesidir.

KRİZ MAĞDURUNA 800 TL
İçinde bulunduğumuz ağır ekonomik krizden en çok etkilenenlerin başında işverenler ile bir hizmet akdine tabi olarak işverenin yanında bağımlı çalışanlar gelmektedir. Krizden etkilenen işverenlerin ekonomik kriz nedeniyle iş yerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak önemli ölçüde azaltması ya da tamamen veya kısmen durdurması durumunda işsiz kalan sigortalıların kısa çalışma ödeneği alması mümkün hale gelmektedir.
Daha önceki Kanun hükümlerine göre kısa çalışma ödeneği en fazla üç ay olarak 266-533 TL arasında ödenmekteydi. 5838 sayılı Kanunda yapılan yeni düzenleme ile 2008 ve 2009 yılında olmak üzere kısa çalışma ödeneği 6 aya çıkarılmış ayrıca ödenek miktarı da %50 artırılarak en az 400, en çok ise yaklaşık 800 TL?ye yükseltilmiştir. Kanun değişikliği aynı zamanda sigortalı ve hak sahibi aile bireylerine dolaylı olarak uzatılan kısa çalışma ödeneği süresi kadar sağlık yardımına hak kazanma imkanı da sağlamaktadır.

ESNAFIN BORCUNA ZAM YOK
Kanun değişikliği ile Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamındaki üyelerin Odalara, Odaların Birliğe olan ödenmemiş aidat borçlarına ait gecikme zammının tamamı ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde üyelerin Odalara, Odaların Birliğe olan aidat borçlarının tamamının ödenmesi halinde bu borçlara ait gecikme zamları silinmektedir.

HER ŞEY TEK BELGE İLE
İşverenler tarafından 5510 sayılı Kanunun 8?inci, 9?uncu ve 11?inci maddelerine göre SGK?ya yapılan sigortalı ve iş yerlerine ilişkin bildirimler; aynı zamanda Çalışma Bakanlığına, İŞ-KUR?a ve Çalışma Bölge Müdürlüğüne yapılmış sayılacak. Diğer bir ifade ile SGK?ya iş yeri bildirgesi verilmesi halinde Çalışma Bölge Müdürlüğüne de bildirge verilmesi yükümlülüğü yerine getirilmiş olacaktır.
Yine sigortalı işe giriş ya da sigortalı işten ayrılış bildirimleri de SGK?ya yapıldığı takdirde daha önce hem Çalışma Bakanlığına hem de İş-Kur?a verilmesi gereken işe giriş ve işten ayrılış bildirgeleri vermeye gerek kalmayacaktır. Kanun değişikliği ile işverenlerin ve serbest muhasebeci mali müşavirlerin iş yükü önemli ölçüde azalacaktır.
Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir husus, sigortalıların işten ayrılması halinde verilmesi gereken İşten Çıkış Bildirgelerinin 10 gün içinde SGK?ya bildirilmemesi halinde işverene 666 TL idari para cezası uygulanacak.


Şerif Akçan