Emekli Olunurken Aylık Kaybına Uğramamak İçin Bilinmesi Gereken Husus06.08.1957 doğumluyum. Bağ-Kur?a 01.08.1985-31.08.1985 tarihleri arasında 19 yıl prim ödedim. 01.09.2005?den itibaren de SSK sigortalısıyım. Şubat 2009 itibariyle bin 260 gün doluyor. SSK'dan emekli olmak için başvurdum. Ancak Şubat ayı 28 çektiği için Mart ayında maaş alamayacağımı, Nisan ayı itibari ile emekli olabileceğimi ve Nisan ayında maaş alabileceğimi söylediler. Bu uygulama doğru bir uygulama mıdır? A.Ş.

Sayın Okurum,

Vermiş olduğunuz bilgilere göre Şubat ayı sonu itibariyle 4/a sigortalılığından aylığa hak kazandığınız doğrudur.

Sizinle aynı durumda olarak tatil günlerine rastlayan ay sonlarında emekliliğe hak kazanan tüm sigortalıların bu konuda uygulamaları gereken yöntemi bilmeleri gerekiyor.

SGK?nın aylık tahsis işlemlerine ilişkin 2008/96 sayılı Genelgesine göre;
4/a sigortalılarına (SSK) yaşlılık sigortasından aylık bağlanabilmesi için çalıştığı işten ayrıldıktan sonra kendisinin veya varsa vekilinin tahsis talep ve beyan taahhüt belgesi ile ilgili SGK ünitesine başvurması gerekiyor.

Sigortalılarca adi posta yolu veya kargo ile veya SGK?ya doğrudan yapılan yazılı başvurularda, tahsis talep tarihi olarak dilekçenin SGK kayıtlarına intikal ettiği tarih, taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta servisi ile gönderilen tahsis taleplerinde ise dilekçenin postaya verildiği tarih, SGK?ya intikal tarihi olarak kabul ediliyor.

Sigortalıların aylığa hak kazandığı tarihin ayın son günü resmi tatil gününe veya hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle, taleplerini SGK?ya veremeyen sigortalıların bu resmi tatil gününü takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar SGK?ya verilen, taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta servisi ile gönderilen talepleri, önceki ayın son günü verilmiş gibi kabul ediliyor.

Aylığa hak kazanılmış ve aynı ay içinde olmak kaydıyla, tahsis talep tarihinden sonra işinden ayrılan veya işyerini kapatan sigortalıların tahsis taleplerinin de geçerli sayılması gerekiyor.

Bu nedenle Şubat ayın son günü tatil gününe rastladığından aylık tahsis başvurunuzu iadeli taahhütlü veyahut APS ile gönderirseniz veya tatili izleyen 02.03.2009 günü mesai bitimine kadar SGK?ya bizzat verirseniz aylık kaybına uğrama riskini önlemiş oluyorsunuz.

2022 Sayılı Kanuna Göre Ödenecek Fark Aylıkları
5510 sayılı Kanun ve 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlara göre yetim oldukları için ölüm gelir veya aylığı almakta olan çocuklara 2022 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi gereğince yapılacak fark aylık ödemelerinde aylıklarının, özürlülük dereceleri;
a) Yüzde 70 ve üzerinde olanlara;
-1.1.2009-30.6.2009 süresi için, 259,23.TL,
- 1.7.2009 -31.12.2009 süresi için 270,93.TL,
b) Yüzde 40 ile yüzde 69 arasında olanlara;
- 1.1.2009-30.6.2009 süresi için, 172,82.TL
- 1.7.2009-31.12.2009 süresi için, 180,62.TL? nin
altında olması halinde aradaki fark kadar aylıklarına ilave ödeme yapılacak.


Şevket Tezel