Tarım işçilerinin sigortalılığıTarım işçilerinin sigortalılığı 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine göre yürütülmekteydi. Ancak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile birlikte, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 1 ilâ 5'inci, 13 ilâ 17'nci ve 24'üncü maddelerinin yanı sıra "Primlerin ödenmesi" başlıklı 33'üncü maddesi, 1/10/2008 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

5510 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 2925 sayılı kanuna tabi olanlar ile anılan kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki ayda 2925 sayılı kanuna göre sigortalılık talebinde bulunanların, 2925 sayılı kanuna tabi sigortalılıkları 1/10/2008 tarihinden sonra da devam edecektir.

2925 sayılı kanunun "Prim alınması" başlıklı 30'uncu maddesi, "Bu Kanunun gerektirdiği her türlü yardım ve ödemeler için sigortalılardan % 12,5'i genel sağlık sigortası primi olmak üzere % 32,5 oranında prim alınır" şeklinde değiştirilmiştir.

2925 sayılı kanuna tabi sigortalıların;

- Prime esas günlük kazançları, 5510 sayılı kanunun 82'nci maddesine göre belirlenen prime esas kazancın alt sınırı,- Prim ödeme gün sayısı, primi ödenmiş her ay için 15 gün,
- Prim oranı ise, %12,5'i genel sağlık sigortası primi, % 20'si malullük yaşlılık ve ölüm sigortası primi olmak üzere toplam %32,5 dir.

2925 sayılı kanuna tabi sigortalıların;

. 2009/Ocak ila 2009/Haziran aylarına ilişkin,

Prime esas kazanç tutarı Prim oranı Ödeyeceği prim tutarı

15 * 22,20 = 333,00 TL % 32,5 108,23 TL

. 2009/Temmuz ila 2009/Aralık aylarına ilişkin,

Prime esas kazanç tutarı Prim oranı Ödeyeceği prim tutarı

15 * 23,10 = 346,50 TL % 32,5 112,61 TL

olacaktır.

Tarım sigortası primlerinin, 2008/Ekim ayına ilişkin primlerden başlanılarak en geç ertesi ayın sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. Aksi halde, sözkonusu primler, yasal ödeme süresinin sona erdiği tarihten ödemenin yapılacağı tarihe kadar hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte sigortalılardan tahsil edilecektir.

2008/Ekim ayına ilişkin tarım sigortası priminden başlanılarak, primlerin en geç takip eden ayın sonuna kadar ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen kısmına, sürenin bittiği tarihten itibaren, ilk üç aylık sürede her ay için % 3 oranında gecikme cezası, ayrıca her ay için bulunan bu tutarlara ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar, her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığı'nca açıklanacak bir önceki aya ait TL cinsinden iskontolu ihraç edilen devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi, bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanacaktır.

2925 sayılı kanuna tabi sigortalıların ay içinde 5510 sayılı kanunun 4/a, 4/b ve 4/c bentlerine tabi olarak işe başlamaları veya yaşlılık aylığına hak kazanmaları nedeniyle aylık talebinde bulunmaları ya da vefat etmeleri durumunda, 2925 sayılı kanuna tabi prim ödeme gün sayısı, ay içinde 2925 sayılı kanuna tabi sigortalı olunan gün sayısı esas alınmak suretiyle hesaplanacaktır.


Tarım işçilerinin sigortalılığı

SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ HUKUKU / İbrahim IŞIKLI

Tarım işçilerinin sigortalılığı 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine göre yürütülmekteydi. Ancak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile birlikte, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 1 ilâ 5'inci, 13 ilâ 17'nci ve 24'üncü maddelerinin yanı sıra "Primlerin ödenmesi" başlıklı 33'üncü maddesi, 1/10/2008 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

5510 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 2925 sayılı kanuna tabi olanlar ile anılan kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki ayda 2925 sayılı kanuna göre sigortalılık talebinde bulunanların, 2925 sayılı kanuna tabi sigortalılıkları 1/10/2008 tarihinden sonra da devam edecektir.

2925 sayılı kanunun "Prim alınması" başlıklı 30'uncu maddesi, "Bu Kanunun gerektirdiği her türlü yardım ve ödemeler için sigortalılardan % 12,5'i genel sağlık sigortası primi olmak üzere % 32,5 oranında prim alınır" şeklinde değiştirilmiştir.

2925 sayılı kanuna tabi sigortalıların;

- Prime esas günlük kazançları, 5510 sayılı kanunun 82'nci maddesine göre belirlenen prime esas kazancın alt sınırı,

- Prim ödeme gün sayısı, primi ödenmiş her ay için 15 gün,

- Prim oranı ise, %12,5'i genel sağlık sigortası primi, % 20'si malullük yaşlılık ve ölüm sigortası primi olmak üzere toplam %32,5 dir.

. 2009/Ocak ila 2009/Haziran aylarına ilişkin,
Prime esas kazanç tutarı Prim oranı Ödeyeceği prim tutarı

15 * 22,20 = 333,00 TL % 32,5 108,23 TL

. 2009/Temmuz ila 2009/Aralık aylarına ilişkin,

Prime esas kazanç tutarı Prim oranı Ödeyeceği prim tutarı

15 * 23,10 = 346,50 TL % 32,5 112,61 TL

olacaktır.

Tarım sigortası primlerinin, 2008/Ekim ayına ilişkin primlerden başlanılarak en geç ertesi ayın sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. Aksi halde, sözkonusu primler, yasal ödeme süresinin sona erdiği tarihten ödemenin yapılacağı tarihe kadar hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte sigortalılardan tahsil edilecektir.

2008/Ekim ayına ilişkin tarım sigortası priminden başlanılarak, primlerin en geç takip eden ayın sonuna kadar ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen kısmına, sürenin bittiği tarihten itibaren, ilk üç aylık sürede her ay için % 3 oranında gecikme cezası, ayrıca her ay için bulunan bu tutarlara ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar, her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığı'nca açıklanacak bir önceki aya ait TL cinsinden iskontolu ihraç edilen devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi, bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanacaktır.

2925 sayılı kanuna tabi sigortalıların ay içinde 5510 sayılı kanunun 4/a, 4/b ve 4/c bentlerine tabi olarak işe başlamaları veya yaşlılık aylığına hak kazanmaları nedeniyle aylık talebinde bulunmaları ya da vefat etmeleri durumunda, 2925 sayılı kanuna tabi prim ödeme gün sayısı, ay içinde 2925 sayılı kanuna tabi sigortalı olunan gün sayısı esas alınmak suretiyle hesaplanacaktır.


İbrahim IŞIKLI / SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ HUKUKU