Yeni Dönem Askerlik Borçlanmasında

Yöntem ve İşleyiş


1963 doğumluyum. SSK?ya ilk giriş tarihim 01.04.1977?dir. Bugüne kadar giriş-çıkışlar hariç 2 bin 429 gün prim ödendi. Ayrıca 01.09.2008 tarihinde isteğe bağlı SSK sigortalılığına kayıt yaptırdım ve ödemeye devam ediyorum. İsteğe bağlı girişim 01.10.2008?den önce başladığına göre, ödeyeceğim primler acaba SSK?lılığa mı yoksa Bağ-Kur?luluğa mı sayılacak? Şayet Bağ-Kur?a sayılacaksa SSK?dan emekli olmak için ne zamandan itibaren bir işyerinde SSK?lı mı olmam gerekiyor?
Askerlik borçlanmam henüz yapılmadı. Askerlik ödemesi yapıldığında kaç TL prim ödemem gerekiyor ve ne kadar zamana yayıyorlar?
Askerlik ödemem de yapılırsa, ne zaman ve nasıl emekli olurum? R.E.

Vermiş olduğunuz bilgilere göre normal emekliliğiniz için tek eksiğiniz 5 bin gün. Bunun için askerliğiniz ilk sigortalılığınızdan sonra da olsa gün sayısının sağlanması bakımından borçlanılması büyük önem taşıyor. Ancak askerliğinizi de borçlansanız 5 bin günü tamamlamak için 5 yıl 3 ay 21 gün daha prim ödemeniz gerekiyor. 4/a sigortalılığından 5 bin günle emeklilik hakkınızın kaybolmaması için kalan bu sürenin en az 2 yıl 2 ayını isteğe bağlı değil çalışarak ödemeniz gerekiyor.

Önceden de başlasa SSK isteğe bağlısı bitti
Çünkü isteğe bağlı SSK sigortalısı olarak başlayıp 01.10.2008?den sonra ödemeye devam ediyor olsanız bile 01.10.2008?den sonraki isteğe bağlı prim ödeme sürelerinizi 4/b sigortalılığına (Bağ-Kur) sayılıyor. Normal emekliliğiniz en erken 21.04.2014?de mümkün olabilir.

Yaştan emeklilik içinse askerlik borçlanmasından sonra yine 511 gün daha prim gününe ihtiyacınız var ve bu süreyi dilerseniz çalışarak dilerseniz isteğe bağlı olarak ödemeniz herhangi bir hak kaybı oluşturmuyor. Yaştan emeklilik tarihiniz ise 22.08.2019?dur.

Yeni yöntem
Borçlanmaya esas günlük kazancınızın tespitinde, adi posta veya kargo ile gönderilen veya SGK?ya doğrudan verilen borçlanma dilekçesinin SGK kayıtlarına intikal ettiği tarih, iadeli taahhütlü veya acele posta servisi olarak gönderilenlerde ise postaya verildiği tarih esas alınıyor. Şu an geçerli rakamlara göre 18 aylık askerliğinizi borçlanmak için en az 3 bin 836,16 TL ödemek durumundasınız.

Tahakkuk ettirilen borç tutarı, size iadeli taahhütlü olarak tebliğ edilecek, PTT alındısının tarafınıza teslim edildiği tarih borcun tebliğ tarihi olacak.

Hesaplanan borcun, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde sigortalı tarafınızdan (Ölen sigortalılar için hak sahipleri tarafından) SGK?ya ya da SGK?nın anlaşmalı olduğu bankalara ödenmesi gerekiyor. Bir ay içinde ödenmeyen borçlanmalar geçerli sayılmayacak. Borcun bir ay içinde tamamının ödenmemesi halinde, ödenen miktara karşılık gelen sürenin sigortalılık süresi olarak değerlendirilmesi mümkün bulunuyor.

SGK?ya yazılı olarak başvurup dilekçeleri ekinde borçlanma belgeleri bulunmayanlardan bir ay içinde söz konusu belgeleri ibraz etmeyenlerin hizmet borçlanma tutarları, belgenin SGK kayıtlarına ibraz edildiği tarihte geçerli olan prime esas günlük kazanç miktarlarına göre hesaplanıyor.

Süresi içinde tebliğ edilen borcunu ödemeyenler ile bir kısmını ödeyenlerin, kalan süreleri için yeniden başvurmaları gerekiyor ve her borçlanma için ayrı borçlanma talep dilekçesi alınıyor.


Şevket Tezel