Sigortalılık Çakışmalarında Yeni Dönem Değişikliği


01.10.2008 öncesi dönemde Tarım Bağ-Kur sigortalılığı hizmet akdine dayalı SSK sigortalılığına göre tali sigortalılık sayılıyor, Tarım Bağ-Kur sigortalılığı önce başlamış olsa da dahi sonradan başlayan hizmet akdine dayalı SSK sigortalılığı Tarım Bağ-Kur sigortalılığını keserek kendi devamı süresince Tarım Bağ-Kur sigortalılığını geçersiz kılıyordu.

Yeni dönemde ise tarımsal faaliyetleri nedeniyle 4/b sigortalısı sayılanların, bu tarımsal faaliyetleri devam ettiği sürece sigortalılıkları da devam edecek olup 1 Ekim 2008?den itibaren tarımsal faaliyetlerine dayalı 4/b sigortalılıkları (Tarım Bağ-Kur) sona ermeden iş sözleşmesiyle bir işyerinde işe girmiş olsalar dahi 4/a sigortalısı (SSK) sayılmayacaklar.

Tarım Bağ-Kur ile Esnaf Bağ-Kur?u atbaşı
01.10.2008?den önce 2926 Sayılı Tarım Bağ-kur Kanunu kapsamındaki bir sigortalının vergi kaydına dayalı olarak 1479 sayılı Kanun kapsamında da sigortalı olmasını gerektirecek faaliyet içine girmiş olması halinde Tarım Bağ-kur sigortalılığının kesilmesi gerekmiyordu. Bu iki sigortalılığın çakışmasında önce başlayan ve kesintisiz süren geçerli sayılıyordu. 10.10.2008?den sonra da tarımsal faaliyetinden dolayı önceden başlayan 4/b sigortalılığı, aynı sigortalının sonradan başlayan vergi kaydı, gelir vergisinden muaf esnaflığı veya şirket ortaklığından kaynaklanacak 4/b sigortalılığından ötürü kesilmeyecek.

Tarım SSK uyuyacak
01.10.2008 tarihinde 4/b sigortalısı (Esnaf veya Tarım Bağ-Kur) olmaları gerektiği halde Tarım SSK primi ödemeyi sürdürüyor olanların Tarım SSK sigortalılıkları 01.10.2008?den itibaren kesintiye uğrayacak. Ancak bu kişilerin 4/b sigortalılıklarına son vermeleri durumunda Tarım SSK sigortalılıkları tekrar devam edecek. Yani eski dönemden kalan Tarım SSK sigortalılarının devam edebildiği, yeni sigortalının kabul edilmediği bu sigortalılık kolunda eskiden kalan Tarım SSK sigortalılarının bu hakları sigortalılıkları uyutularak korunmuş sayılacak.

İsteğe bağlı SSK- Tarım SSK çakışması
01.10.2008?den önce Tarım SSK sigortalısı olması gerekirken isteğe bağlı SSK primi ödeyenlerin isteğe bağlı SSK primlerine 01.10.2008?e kadar geçerlilik tanınırken 01.10.2008?den itibaren Tarım SSK başlamış sayılacak.ferhat
Kaynak:Şevket Tezel