Soru
Hasta 18 yaş altında ve sosyal güvencesi yok. Provizyon alamıyorum. Ne yapmalıyım?

Cevap
Hastanın 18 yaş altı sosyal güvencesi yok ve provizyon alınamıyorsa, hasta il müdürlüğüne müracaat ederek TC Kimlik numarasını sağlık hizmetlerinden yararlanmak istediğini belirterek sisteme kaydedilmesini istemelidir. Lütfen hastayı bilgilendiriniz


Soru
Sağlık karnesi işlemleri için nereye müracaat etmeliyim?

Cevap
Sağlık karnesi işlemleri bütün Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinde yapıldığından, müracaatların ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne yapılması gerekmektedir.
Soru
Sigortalı, ayın 10. günü işe girdi. Ay, 28 (29,31 ) ile bitti. Burada sigortalının çalışması nasıl hesaplanır?

Cevap
Sigortalı, ayın herhangi bir gününde işe girmiş olsun. Ay, kaç gün (28, 29 ,31) ise giriş günü dahil olmak üzere gün hesabı yapılarak hesaplanır. Bu durumda 19 gün çalışma gösterilecektir.
Soru
Çalışmakta olan sigortalı için, sehven tekrar işe giriş bildirgesi onayladım. Bunu düzeltmek için, sigortalıya işten ayrılış bildirgesi vererek tekrar işe girişi iptal edebilir miyim?

Cevap
Bu durumda; İşe giriş bildirgesi, işten çıkış bildirgesi verilerek iptal edilemez. Bunun için işyerinin bağlı olduğu SGK İl Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat etmeniz gerekmektedir.
Soru
4a (SSK) sigotalısıyım,doğum yaptım.Geçici iş göremezlik ödeneği alabilmem için aranan şartlar nelerdir?


Cevap
Geçici iş göremezlik ödeneği alabilmeniz için;
1-Doğumdan önceki bir yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta priminizin bildirilmiş olması,
2-Bu süre içinde iş yerinizde çalışmamış olmanız,
3-Doğum olayının gerçekleşmiş olması gerekmektedir.
Soru
4 b (BAĞ-KUR) sigortalısıyım. Uğradığım iş kazasını Kurumunuza zamanında bildiremedim.Ne yapmam gerekir?

Cevap
İş kazasına uğrayan BAĞ-KUR sigortalıları, durumlarını zamanında Kurumumuza bildirmemeleri halinde, bu süre içinde geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanamazlar.Tarafınıza ödenecek geçici iş göremezlik ödenekleri bildirim tarihinden itibaren ödenir.
Soru
5510 sayılı Kanunla ev hizmetlerinde çalışan sigortalıların, çalışmadıkları süreler için Genel Sağlık Sigortası primi ödenecek mi?

Cevap
Bu Kanunla; ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalılar için, eksik günlere ait Genel Sağlık Sigortası primlerinin 30 güne tamamlanmasının zorunlu olduğu veya isteğe bağlı olarak ödeneceği öngörülmüştür.
Soru
Eşim, 6 yıllık Devlet Memuru iken vefat etti. SSK'ya tabi çalışıyorum.
5510 Sayılı Kaununa göre Emekli Sandığından dul aylığı alabilir miyim?

Cevap
Bu Kanuna göre; eşlerin çalışması, dul aylığı bağlanmasına engel bir durum olmadığından tarafınıza aylık bağlanır.
Bunun için gerekli olan belgeler şunlardır;
1-Talep Dilekçesi
2-Kimlik Araştırma Belgesi
3-3 adet fotoğraf
4-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
Bu belgelerle birlikte,
Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Dairesi Başkanlığı
Milli Müdafaa Cad.
No:24
06643 Bakanlıklar/ANKARA
adresine müracaat etmeniz gerekmektedir.
Soru
Eşimden, SSK'dan dul aylığı alıyorum. Babamdan Emekli Sandığı yetim aylığı alabilir miyim?

Cevap
SSK 'dan dul aylığı alanlar , Emekli Sandığından yetim aylığı alabilirler.
NOT: Hizmet süresi 5 ile 10 yıl arası olanların yetimleri; aylık gelirlerinin
olmaması halinde, Emekli Sandığından yetim aylığı alabilirler.
YASAL DAYANAK : 5434 Sayılı Kanunun 66,67 ve 68. maddeleri
5510 Sayılı Kanun

YASAL DAYANAK : 5434 Sayılı Kanunun 66-67-68. maddeleri
Soru
BAĞ-KUR'a tabi çalışan bir bayanım. Emekli Sandığından yetim aylığı alabilir miyim?

Cevap
BAĞ-KUR'a tabi çalışanlar, Kurumumuzdan yetim aylığı alabilirler, ancak sağlık yardımından faydalanamazlar.
NOT: Hizmet süresi 5 ile 10 yıl arası olanların yetimleri; aylık gelirlerinin olmaması halinde Emekli Sandığından yetim aylığı alabilirler.
YASAL DAYANAK : 5434 Sayılı Kanunun 66,67 ve 68. maddeleri
5510 Sayılı Kanun
Soru
İşyerinin intikal etmesi veya başka bir kişiye devredilmesi halinde, işyeri bildirgesi ne zamana kadar Kuruma verilecektir?

Cevap
İşyerinin devredilmesi veya intikal etmesi halinde, intikal veya devir tarihinden itibaren 10 gün içinde Kuruma bildirilmelidir.
Soru
Kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlara, çalışmadıkları sürelere ilişkin genel sağlık sigortası primi ödenecek mi?

Cevap
5510 sayılı Kanunla, 4/a kapsamında sigortalı olmakla birlikte, kısmi süreli veya çağrı üzerine, ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalılar için; eksik günlere ait Genel Sağlık Sigortası primlerinin 30 güne tamamlanmasının zorunlu olduğu veya isteğe bağlı sigortalı olarak ödeneceği öngörülmüştür.
YASAL DAYANAK: 5510 sayılı Kanunun 88.maddesi
5510 sayılı Kanunun 60.maddesi
4857 sayılı Kanunun 13-14. maddesi
Soru
Hasta 18 yaş altında ve sosyal güvencesi yok. Provizyon alamıyorum. Ne yapmalıyım?

Cevap
Hastanın 18 yaş altı sosyal güvencesi yok ve provizyon alınamıyorsa, hasta il müdürlüğüne müracaat ederek TC Kimlik numarasını sağlık hizmetlerinden yararlanmak istediğini belirterek sisteme kaydedilmesini istemelidir. Lütfen hastayı bilgilendiriniz.
KAYNAK: SGK BİLGİ BANKASI

-Sosyal Güvenlik Rehberi