Yeni Dönem Hizmet Birleştirme Yönteminde Son Yedi Yıl Kuralı Kalktı mı?


4/a sigortalılığı (SSK), 4/b sigortalılığı (Bağ-Kur), 4/c sigortalılığı (Emekli Sandığı iştirakçiliği) gibi birden fazla tür sigortalılığa tabi sosyal güvenlik kurumlarına tabi çalışanların emekliliklerinde daha çok hizmetinin geçtiği kurumdan emekli olma kuralı getirildi, ancak bu kural ilk defa sigortalılıkları yeni kanuna tabi olarak başlamış olanlarla sınırlı bulunuyor.

Eski sigortalılara özgü farklılık
01.10.2008 tarihinden önce birden fazla sosyal güvenlik kanununa tabi hizmeti olanların farklı sosyal güvenlik kanunlarına tabi hizmetlerinin mülga 2829 sayılı Kanun hükümlerine göre birleştirilmesi gerekiyor. Bu halde birleştirilen hizmetin başlangıç tarihinin sigortalılık süresinin başlangıcı olarak değerlendirilmesi gerekiyor.
5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 01.10.2008 tarihinden önce sigortalı veya iştirakçi olup, bu tarihten sonra aylık talebinde bulunanlardan, farklı sosyal güvenlik kanunlarına ya da 5510 sayılı Kanunda belirtilen sigortalılık hallerinden birden fazlasına tabi olanlara aylık bağlanmasına esas alınacak kanun, bu Kanunla mülga 2829 sayılı Kanun hükümleri oluyor.

Son yedi yıl kuralı
Yaşlılık aylıklarında son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde en fazla hizmetin geçtiği sigortalılık haline göre, hizmetlerin eşit olması ile malullük ve ölüm aylığında ise son sigortalılık hali esas alınarak aylık bağlanması gerekiyor.

Örneğin 04.10.1963 doğumlu, 1978 sigortalılık başlangıçlı, 2 bin gün SSK?lılıktan sonra 2002 Ekim ayından bu yana 2 bin 300 gün de Bağ-Kur?lu olan okurum Şükrü DEMİREL ?Sigortaya tekrar geçmeyi düşünüyorum, sigortadan emekli olamayacağım söyleniyor. Bağ-Kur'a giriş tarihinden itibaren 15 sene sonra Bağ-Kur?dan emekli olacağım söyleniyor. Bu nasıl Bağ-Kur?la SSK birleşmesi? 1978 yılından beri sigortam var. Nerden nasıl emekli olabilirim?? diyerek çözüm soruyor.
Bu okurumun önceki Bağ-Kur-SSK hizmetlerinin çakışmıyor olması kaydıyla Bağ-Kur yaştan emekliliği için 15 yıl daha değil 2 yıl 20 gün daha Bağ-Kur?lu veya SSK?lı olarak çalışıp 5 bin 400 günü tamamlaması yaştan emeklilik için yeterlidir. Bu sürenin tamamlanmasında varsa askerlik borçlanmasından da yararlanılabilir. Önceki 2 bin günün üzerine 2 bin 300 günlük Bağ-Kur sürelerini eklerse bu okurum 58 yaşında (04.10.2021?de) emekli olabilir.
Ancak erkek sigortalıların 4/b sigortalılığından Bağ-Kur?dan normal emeklilik için içi dolu 25 yıl hizmetin tamamlanması gerektiğini de belirtmek istiyorum. Bunun için de hem 2 bin günlük SSK?lılık, hem de sonraki Bağ-Kur sigortalılığının yanında yine askerlik borçlanması değerlendirilebilir ve askerliğini borçlanarak 25 yılını tamamlarsa 55 yaşında emekli olabilir.

Okurumun feveranından da anlaşılacağı üzere yamalı bohçaya dönmüş, genç yaşta ihtiyarlamış sistem ve bu kadar bilgi kirliliği üzerine sigortalıların bilgi eksikliğinin had safhada bulunduğu açıkça görülüyor.
Şevket Tezel

Sözcü/22.03.2009