İbrahim IŞIKLI

5510 sayılı kanunla Bağ-Kur'a kayıt ve tescilini yaptırmamış olanlara yeni bir milat getirildi. Bağ-Kur sigortalısı olması gerektiği halde, 01/10/2008 tarihine kadar Bağ-Kur'a kayıt ve tescillerini yaptırmayan sigortalılar için, sosyal güvenlik reformu olarak adlandırılan 5510 sayılı kanunla 01/10/2008 tarihi milat olarak belirlenmiştir. 4-1/b bendine göre (Bağ-Kur) sigortalılık niteliği taşıdıkları halde 1479 sayılı kanun gereğince 01/10/2008 tarihine kadar kayıt ve tescillerini yaptırmayanların sigortalılıkları 01/10/2008 tarihinden itibaren başlatılacaktır.

Ancak, ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar, anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortaklarının 01/10/2008 tarihinden itibaren sigortalılıkları başlatılanların, 01/10/2008 tarihi ile 4/10/2000 tarihi arasında geçen vergi mükellefiyet süreleri bulunmak kaydıyla, sigortalının 01/10/2008 tarihinden itibaren 6 ay içinde (01/04/2009 tarihine kadar) talepte bulunması halinde, vergi mükellefiyet sürelerinin tamamı talep tarihindeki prime esas kazancının yüzde 32'si üzerinden borçlanma tutarı hesaplanacak ve sigortalıya tebliğ edilecektir.

Bir gün sigorta primi ödenmesinin bile çok önemli olduğu günümüzde eski yıllarda Bağ-Kur kaydı yapılmamış sürelerin primlerinin ödenmesi büyük önem taşımaktadır.