Sözcü
Şevket Tezel
--------------------------------------------------------------------------------
02/04/09
--------------------------------------------------------------------------------
Çalışan sigortalı, işgöremezliğe neden olan hastalık veya iş kazası olayıyla işe girdikten bir süre sonra, işe girdiği ay içinde ve hatta işe girdiği gün bile karşılaşabilir. İşte bu durumlara göre de geçici işgöremezlik ödeneği (Rapor parası) hesabı farklı farklı yapılıyor.

Bilindiği gibi sigortalının iş kazası ve meslek hastalığından yararlanabilmesi için aktif olarak çalışıyor olması ve bu kazanın, bizzat mesleğini icra ederken başına gelmesi gerekiyor.

Önceden çalışmış ve sonrasında kaza geçirmiş kişi için ;

Rapor parasının, rapor başlangıç tarihinden önceki üç ay, vizite kağıdındaki ve e-bildirgeden gelen verilere göre belirlenerek o aylara ait ücretlerin toplamının çalıştığı günler toplamına bölünmesi ile bulunması gerekiyor.
Rapor başlangıç tarihinden önceki üç ayda prim gün kaydı yoksa üçer aylık dönemlerde 12 ay geriye gidiliyor. Önceki üç aya ait çalışması bir ay dahi olsa o ayın, güne göre aritmetik ortalaması alınarak günlük ücreti bulunuyor. Bu üç ay geriye gitme işlemine sigortalıya ait bir aya ait kazanç bulunana kadar devam ediliyor.