Ali Tezel


Ali Tezel Sözleşmeli kadın çalışana 16 hafta ücretli doğum izni Özellikle sözleşmeli öğretmenler ve sağlıkçıların şikayeti üzerine gerekli düzenleme yapıldı. Bakanlar Kurulu kararıyla sözleşmelilerin hakları memurlara yakın hale getirildi.Örneğin sözleşmeli kadınlar artık doğum yaptıklarında para almaya devam edebilecekler ayrıca sözleşmesi feshedilen kadınlara da yeniden göreve dönebilme ve sözleşmeli kadınlara 16 hafta ücretli izin hakkı da verildi.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) bendi kapsamında çalıştırılan sözleşmeli kamu görevlilerinin çalışma şartlarında iyileştirmeler yapıldı.
Sözleşmeli öğretmenler ile sözleşmeli sağlıkçılardan uzun süredir feryatlar yükselmekteydi seçim öncesi durumlarının düzeltilmesi konusunda vaat verilmişti işte o vaat yerine getirildi ve sözleşmelilerin durumları memurlara yaklaştırıldı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) bendi "Sözleşmeli personel:" başlığını taşır ve tamamı aşağıdaki gibidir:
"Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, kurumun teklifi üzerine Devlet Personel Dairesi ve Maliye Bakanlığı'nm görüşleri alınarak Bakanlar Kurulu'nca geçici sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir. (36'ncı maddenin II - Teknik Hizmetler Sınıfı'nda belirtilen görevlerde yukarıdaki fıkra uyarınca çalıştırılanlar için, işin geçici şartı aranmaz.)
Ancak, yabancı uyrukluların; tarihi belge ve eski harflerle yazılmış arşiv kayıtlarını değerlendirenlerin mütercimlerin; tercümanların; Milli Eğitim
Bakanlığı'nda norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde öğretmenlerin; dava adedinin azlığı nedeni ile kadrolu
avukat istihdamının gerekli olmadığı yerlerde avukatlarını, kadrolu istihdamın mümkün olamadığı hallerde, tabip veya uzman tabiplerin; Adli Tıp Müessesesi uzmanlarının; Devlet Konservatuvarları sanatçı öğretim üyelerinin; İstanbul Belediyesi Konservatuvarı sanatçılarının; bu Kanuna tabi kamu idarelerinde ve dış kuruluşlarda belirli bazı hizmetlerde çalıştırılacak personelin de zorunlu hallerde sözleşme ile istihdamları caizdir.

PARA ALMAYA DEVAM

Sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile istisnaları, bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler ve bu hususlara ilişkin esas ve usuller Bakanlar Kurulu'nca kararlaştırılır." Sözleşmeli bayanlar artık doğum yaptıklarında para almaya devam edecekler
29 Mart 2009 günkü Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla 4/B'lilerin çalışma şartlarında önemli değişiklikler yapıldı.
Artık bayan sözleşmelilere doğum izni de geldi, şimdiye kadar bir gün bile doğum izni verilmeyen sözleşmeli bayanlara şimdi, memur ve işçilere verildiği gibi verilen hallerde de ücretleri ödenmemekteydi. Yeni düzenleme ile bu hatalı durum düzeltilerek "Sözleşmeli kadın personele, doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süre ile ücretli doğum izni verilir" hükmü getirilmiştir.
Ayrıca, bu süre boyunca kendisine ücreti de ödenmeye devam edilecektir ama "Doğum izni sebebiyle SGK'ca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ilgilinin ücretinden düşülür" hükmü getirilmiştir. Öte yandan, doğum yaptığı için sözleşmesi feshedilen kadınlara da göreve dönebilme hakkı da getirilmiştir.
Yeni düzenlemeye göre;
Ek Madde 1 - Doğum ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonu saklı tutulur hükmü de getirildi.

EN SÖZLEŞMELİ PERSONEL 51 BİNLE SAĞLIK BAKANLIĞI'NDA

* Kamuda 1 milyon 717 bin memur, 129 bin 343'ü sözleşmeli personel çalışıyor.
* Kamu kurum ve kuruluşlarındaki toplam personel sayısı 1 milyon 846 bin.
* Bakanlıklardaki toplam personel ise 1 milyon 194 bin 934 bin.
* Bakanlık personelinin 93 bin 938'ini de sözleşmeli personel oluşturuyor.
* Sağlık Bakanlığı 51 bin 26 ile en çok sözleşmeli personel çalıştıran kurum.
* Milli Eğitim Bakanlığı'nda 35 bin 885 sözleşmeli personel bulunuyor.
* Milli Eğitim Bakanlığı'nda 35 bin 885 sözleşmeli personel bulunuyor.
* Adalet Bakanlığı'nda sadece 13 sözleşmeli personel çalışırken, Enerji Bakanlığı'nda hiç sözleşmeli personel yok.

Sözleşmeliler tayin ve nakil olabilecekler

Önceki düzenlemede sözleşmelilerin bir il içinde veya iller arasındaki yer değiştirmeleri hemen hemen imkansız iken şimdi yapılan düzenleme ile bulunduğu yerde en az bir yıl çalışmış olması ön koşuluyla gerçekleştirilebilecek.
Yeni düzenleme şöyle;
Sözleşmeli personelin kurum içi yer değişikliği ise aşağıdaki hallerde Kurumca gerçekleştirilebilir.
a) Kurumun hizmet icaplarına göre, aynı unvana haiz sözleşmeli personelin kurum içi karşılıklı yer değiştirme talepleri, pozisyonunun vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışırlarsa yerine getirilebilir.
b) Personelin eş durumuna bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olması, geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve kamu personeli olan eşin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması kaydıyla yerine getirilebilir.
c) Sağlık sebebine bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; mazeret süresince geçerli olmak üzere, personelin geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvanlı boş pozisyon bulunması halinde yerine getirilebilir.
ç) Boş pozisyon bulunursa, eşi şehit olan personelin kurum içi yer değişiklik talebi, bir defaya mahsus olmak üzere yerine getirilir

Ne zaman emekli olacaklar?

Emre Öksüzl Ekim 1963 doğum tarihiniz, 1 Kasım 1985 Bağ-Kur sigorta başlangıcınızla 49 yaşında 1 Ekim 2012 günü emekli olursunuz askerlik sürenizi borçlanıp öderseniz 48 yaşında (01.10.2011 günü) emekli olursunuz.

Mehmet Girgin
İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yararlanabilmek için "hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak" şartı aranmaktadır. Gönderdiğiniz belgelerinize bakıldığında son çalıştığınız iş yerinde 119 gün prim ödenmiş olarak görülüyor. Bu nedenle işsizlik sigortasından yararlanamazsınız, işveren 1 günlük ek bildirge verirse olur.

Üçler Kutlu
10 Temmuz 1954 doğumlu babanız, 10 Ocak 1995 işe girişi ve var olan 3636 günü ile bundan sonra prim ödemese dahi 58 yaşında yani 10.07.2012 günü emekli olur. 1974 yılında ifa ettiği 20 aylık askerlik süresini ödemesi emekli olma tarihini etkilemeyecektir.

Kaniye Özşahin
24 Şubat 1966 doğumunuz, 1 Ağustos 1987 işe girişinizle SSK'dan 44 yaşında (24/02/2010 günü) en az 5225 günle emekli olursunuz.
Ancak dikkat edin, 1 Ekim 2008 gününden sonraki isteğe bağlı ödemeleriniz Bağ-Kur'a sayıldığından (ve sizin 2004-2006 arasında ayrıca 1 yıl, 11 ay Bağ-Kur sigortanız var olduğundan) 1 yıl, 6 ay daha isteğe bağlıya devam edebilirsiniz. Sonrasında sakın isteğe bağlı prim ödemeyin. Öte yandan prim eksiğiniz kalırsa bir işyerinde çalışarak ödeme yapın.

Seda Çetindağ
Anneniz Şerife Çetindağ, 30 Mart 1960 doğumu ve 1 Aralık 1994 yılından beri aynı işyerinde çalıştığına göre 20 yıllık sigortalılık süresini tamamlayacağı 1.12.2014 günü en az 5750 günle emeklilik hakkı kazanacaktır.