Şevket Tezel 6 Nisan 2009

Evlenme Ödeneği Alıp Boşanan Kız Çocuğunun Sağlık Yardımı Hakkı ? Aylıksız İzindeki Memur ve Bakmakla Yükümlü Olduğu Bireylerin Tedavi Yardımı Hakkı

SMM olarak sosyal güvenliğe ilişkin gelişmeleri köşenizden takip ederek bilgileniyor, güncel konularla ilgili görüş ve önerileri içeren yazılarınızı arşivliyoruz. Bu konularda benim de sorularım olacak. Köşenizde ele alırsanız birçok kişinin kafasındaki soru işaretlerini de gidermiş olacağınızı düşünüyorum.

1. GSS ile ilgili olarak sağlık yardımından yararlanmak için şart olan 30 günün hesabında son bir yıl tabiri 365 günü mü belirtiyor?

2. İki yıllık aylığı tutarında evlenme ödeneği alarak işten ayrılan kız çocuğu bu iki yıllık süre dolmadan boşanmışsa iki yıl oluncaya kadar aylık alamadığını biliyorum. Peki aylık alamayacağı bu dönemde sağlıktan da faydalanamayacak mı?

3. Aylıksız izin alan memur eş yeni dönemde sağlık yardımından nasıl yararlanabilir? A.K.

Sayın Okurum,

Ben de sorunuzu sizin gibi madde madde cevaplayayım:

1. 4/a sigortalılığı (SSK) ve 4/b sigortalılığından (Bağ-Kur) dolayı genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olan kişilerin, genel sağlık sigortalısı hak sahipliği için son bir yıl içinde aktif sigortalılar için toplam 30 gün, işten çıktığı ve isteğe bağlkı sigortalı da olmadığı için pasif sigortalılar için 90 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısı aranıyor.

Bu bir yılın hesabında genel sağlık sigortalısı sayılanların;

a) Herhangi bir sebeple silah altına alınan sigortalının askerlikte geçen hizmet süresi,

b) Hükümlülükle sonuçlanmayan tutuklulukta geçen süre,

c) İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortalarından geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalının iş göremediği süre,

d) Sigortalının greve iştirak etmesi veya işverenin lokavt yapması hallerinde geçen süre,

sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası primi ödeme gün sayısı hesabında dikkate alınmıyor.

2. Evlenerek evlenme ödeneği alan ve iki yıllık süre içerisinde eşlerinden boşanan kız çocukları; gelir/ aylıklarının kesildiği tarihten itibaren iki yıllık sürenin sonuna kadar 5510 sayılı Kanun veya bu Kanundan önce yürürlükte bulunan sosyal güvenlik kanunlarına göre gelir veya aylık alan kişiler kapsamında GSS hak sahipliklerinin oluşturulması gerekiyor. Yani aylık alamasalar da sağlık yardımı alabilecekler.

3. 4/c sigortalılarından (Emekli Sandığı İştirakçileri), ilgili kanunlar gereğince bir yıldan fazla aylıksız izin kullanan eşler için genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak sağlık hak sahipliği oluşturulması gerekiyor. Bilindiği üzere 4/c sigortalıları bir yıla kadar olan aylıksız izin sürelerinde Sayıştay görüşleri doğrultusunda memuriyet özelliklerinin devam ettiği gerekçesiyle maaş almasalar bile kendi kurumları üzerinden tedavi yardımlarını sağlamaya devam etme hakkına sahip bulunuyorlar.

5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi çalışanlardan 4/c sigortalısı kabul edilenlerle bunların hak sahiplerine genel sağlık sigortalısı olarak SGK?ya devredildiği tarihe kadar çalıştıkları kurumlarınca tedavi yardımı verilmeye devam ediliyor.

Okur Sorularına Kısa Cevaplar

M.Ali ÖZGÜR/TEKİRDAĞ ? 27.04.1957 doğumlu, 02.02.1998 sigorta başlangıçlı, 3 bin 800 günü olan bir sigortalı olarak askerliği borçlansanız da borçlanmasanız da 27.04.2016?da yaştan emekli olabilirsiniz. Normal emekliliğiniz 20 aylık askerliğinizi borçlanırsanız 56 yaşında 5 bin 825 günle, borçlanmazsanız 57 yaşında ve 5 bin 900 günle olur.