Sözcü Şevket Tezel 7 Nisan 2009

14.05.1963 doğumlu, 01.01.1989?da SSK?lı olarak çalışmaya başlamış, halen 4 bin 455 gün normal, 210 gün isteğe bağlı olmak üzere toplam 4 bin 665 gün prim ödemesi olan sigortalıyım. 28.07.1998 tarihinde doğum yaptım ve işten ayrıldım. Doğumdan sonra 4 ay 1998 yılından, 105 gün de 1999 yılından çalışmadan geçirilmiş sürelerim var. 2000 yılında boşluğum yok. Bu durumda benim doğum borçlanması hakkım var mı? Ne kadar süre borçlanabilirim? En kısa zamanda emekli olmam için ne yapmamı önerirsiniz? Belgin Ş.ALTUĞLU

Sayın Okurum,

Doğum borçlanması hakkı kapsamında kadın sigortalılar, doğumdan sonra iki yıldan daha az bir süreyi çalışmadan geçirmişlerse bu süreleri de borçlanma hakları bulunuyor. Yani doğumdan sonraki 2 yıl içinde prime tabi olmaksızın geçmiş sürelerin borçlanılmasında bu sürelerin yekpare olması zorunlu değil.

Vermiş olduğunuz bilgilere göre siz doğum borçlanması yararlanma hakkına sahipsiniz. Bu bağlamda siz de doğumdan sonraki sürede boşta geçmiş 235 günlük süreyi borçlanabilirsiniz. Bunun için bugünkü rakamlara göre en az bin 670 TL?yi başvurunuzu izleyen bir aylık süre içinde ödemelisiniz.

Maalesef siz de geç danışma kurbanısınız. Zira emeklilik için tabi bulunduğunuz üç şarttan 45 yaşı 14.05.2008?de, 20 yıllık sigortalılık süresini 01.01.2009?da doldurmuşsunuz. Doğum borçlanmasıyla elde edeceğiniz 235 günden sonra bile 400 gün daha eksiğiniz kalıyor. Bu nedenle daha önce isteğe bağlı veya çalışarak 400 gününüz daha olsaydı 2009 başında emekli olabilirdiniz. Bundan sonra yapmanız gereken ister isteğe bağlı ister çalışarak 400 gün daha kazanmaktır. Bu 400 günü ne kadar çabuk tamamlarsanız o kadar erken emekli aylığına kavuşacaksınız.

Aynı biçimde 1989-1998 yılları arasında çalıştığı dönemde (1998 Ocak ayında) doğum yaptığını belirten ve 1999 Kasım ayında tekrar işe girip 4 ay çalışan bir diğer okurum Esma KODAL da 1998-2000 Ocak ayları içinde çalışmış olduğu günleri dışlayarak kalan sürelerini doğum borçlanması kapsamında borçlanabilir. Bu iki yılın tamamen çalışılmamış olması zorunlu değil.

Keza 1985-1992 arasında SSK?lı olarak çalışırken 19.05.1992 tarihinde doğum yaparak işten ayrılan okurum Yasemin YILDIRIM da 19.05.1992 - 19.05.1994 arasındaki sürede isteğe bağlı sigortalılıkta geçen beş ayı hariç olmak üzere kalan süreyi doğum borçlanmasıyla ödeyebilir.