Gazete Haber Türk Ali Tezel

Dün yazmıştık devlet bir eliyle işverenlere işçi çalıştırın, istihdamı arttırın, işçi çıkarmayın diye teşvik verirken, aynı devletin bir başka eli 'biz size teşvik veriyormuşuz o nedenle teşvikten yararlanırsanız size daha az para vereceğiz' diyor. İlgili tebliğde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun prim indiriminden işveren yararlanmamış ise verilecek paranın indirilmemesi isteniyor. Bu tebliğ bir an önce değiştirilmelidir

Kamu İhale Kurumu tarafından, 25 Ekim 2008 gün ve 27035 sayılı Resmi Gazete'de "Kamu İhale Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayınlatılmıştır.
Tebliğin tamamı aşağıdaki gibi ama özetle diyor ki SGK işçilerin primlerinde yüzde 5 indirim yaptı bundan yararlanan işverenler varsa onlara vereceğiniz parayı yüzde 5 indirin. Yararlanmazsa indirmeyin...
Peki o zaman devlet yani SGK'mn yüzde 5 indiriminin ne anlamı kaldı bir eliyle verip diğer eliyle geri alacaksa teşviğin bir anlamı kalmamaktadır bu nedenle de Tebliğ bir an önce değiştirilmelidir.
"5763 Sayılı Kanunla Getirilen 5 Puanlık İşveren İndirimi Hakkında Duyuru"
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 25 Ekim 2008 tarihli ve 27035 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Aynı tebliğin Birinci Bölümünün XIII üncü maddesinin "Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar" başlıklı (G) alt maddesine aşağıdaki (17) numaralı fıkra eklenmiştir.
"17- 15/5/2008 tarihli ve 5763 sayılı Kanunun 24'üncü maddesi ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81'inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ı) bendinde; özel sektör işverenlerinin, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutarın Hazine tarafından karşılanacağı hüküm altına alınmıştır.

HAKEDİŞTEN KESİLİR

İhale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı tüm hizmet alımı ihalelerinde, teklifler Hazine tarafından karşılanacak olan işveren sigorta primi dikkate alınmadan, işveren payları üzerinden hesaplanarak sunulacaktır. Fiyat farkı hesaplanması öngörülen ihalelerde sözleşmenin yürütülmesi aşamasında, yüklenicinin yukarıda anılan kanun uyarınca prim teşvikinden yararlanması halinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esasların 8'inci maddesinde yer alan, "b) İhale (son teklif verme) tarihi itibarıyla işverence karşılanacak primi ve işsizlik primine ilişkin tutarda asgari ücret değişikliği veya sigorta primi alt sınır değişikliği ile prim oranları değişikliği gibi sebeplerle meydana gelecek fark, 506 sayılı Kanun gereğince işveren nam ve hesabına Hazinece yapılacak olan ödemeler de dikkate alınarak bu esasların 7'nci maddesi uygulanmaksızın ödenir veya kesilir" hükmü gereğince, Hazine tarafından karşılanan primi, idare tarafından yüklenicinin hakedişinden kesilecektir..."

Avukatlık büronuz en fazla 3 yıl açık kalsın

9 Eylül 1964 doğumluyum. SSK başlangıç tarihim 1 Mayıs 1990. 'Avukatlık Topluluk' sigortası ile başladı. 1990 senesinde sadece 4 ay çalıştım. 1990 sonuna doğru Amerika'ya gittim ve çalışmaya başladım. 1998 senesinde dönüp Türkiye'de bir avukatlık bürosunda 1 ay sure ile sigortalı olarak çalıştım. Daha sonra tekrar Amerika'ya gittim ve tekrar çalışmaya başladım. Avukatlık stajıma 1986 yılında başladım sonrasında askere yedek subay olarak gittim, avukatlık staj süremi de borçlanmadım. Sorum şu, eğer stajı (1 sene) ve askerliği borçlanırsam sigortalı olarak emekli olma ihtimalim var mı? Sizden SSK'lı olarak emekli olabilmem için tavsiyelerinizi bekliyorum. İrfan Gülsen

Başlangıcınız yedek subay okulundan sonra subay olarak nasbedildiğiniz tarih ama bu tarihi belirtmemişsiniz. Şayet, anlatımınızda boşluk yoksa ekim 1987 de yedek subay okuluna girip 1988'in şubat ayında da yedek subay olmuş olmalısınız. Doğru ise 1 yıllık staj süreniz ile 4 aylık yedek subay okulunu borçlanırsanız başlangıcınız Eylül 1986 olacaktır ve bu başlangıca göre 49 yaşında (9.09.2013 günü) SSK'dan emekli olacaksınız ama bunun için 1 Ekim 2008 günü sonrasında ödediğiniz primlerin 3.5 yılı (1260 günü) tamamlamaması gerekir. Yani, 2013'e kadar büronuzda avukatlığa devam ederseniz SSK'dan emekli olamayacağınızdan Bağ-Kur'a (4/B'ye) sayılan 3 aylık isteğe bağlı sigortanız dahil büronuzu en fazla 3 yıl 2 ay daha açık tutun. Daha sonra bir işverene bağlı SSK'lı avukat olarak çalışmaya devam edin ki 2013 yılında emekli olabilesiniz.

Ana ve babadan aylık alacaksınız

Eşimden ayrıldım. Annem SSK'lı, babam memur emeklisidir. Acaba (müteveffa olan) ikisinin maaşını alabilir miyim? Lider Bilge

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince, hem annesinden, hem de babasından aylığa hak kazanan çocuğa, aylıklardan fazla olanın tamamı az olanın yarısı ödenmektedir. Bu durumda 5434 sayılı Kanun gereğince babanız üzerinden tam, anneniz üzerinden yarım aylık almanız gerekir.

İstifa etse bile işsizlik maaşı alır

Ali bey, bir gazetede 212'li olarak çalışırken istifa ettim şimdi işsizlik sigortasından para alabilir miyim? İsmi mahfuz
işsizlik Sigortası uygulamaları gereğince, normal şartlarda kendi istek ve iradesi ile istifa eden çalışanlara işsizlik ödeneği ödenmez ama sadece gazetecilere daha doğrusu 5953 sayılı Basın iş Kanunu'na göre çalışanlara sebepsiz yere, keyfi bile olsa istifa etse bile işsizlik ödeneği ödenir. Bu arada sanırım işvereniniz bu durumu bilmiyorsa sizin için İŞKUR'a yasal süresi içinde İAB (işten ayrılma bildirgesi) vermemiş olabilir, bu durumda siz İŞKUR'a gidince işverene idari para cezası gider.

Ne zaman emekli olacaklar?

Mustafa Punar-Karabük
Emekli aylığınızdan icra kesintisi yapılması için verdiğiniz muvafakattan (izinden) dilediğiniz zaman cayabilirsiniz. Bu size bağlı. Bunun için icra tetkik merciine dilekçe vererek irade beyanında bulunmanız gerekir.

Alpaslan Şiriner-Salihli
12.04.1953 doğum tarihinizle 15.12.1985 işe girişinizle normal şartlarda 12.04.2010 günü emekli olursunuz. Şayet, askerlik (1985 öncesinde) yapmışsanız borçlanıp öderseniz askerlik süresi kadar erken emekli olursunuz. Mesela, 20 ay askerlik yapmışsanız borçlanıp öderseniz 15.04.2009 günü emekli olacaksınız.