Erdal Aydın

Eğer işyeriniz için iflasın ertelenmesi kararı verilmişse işçilerinize ödeyemediğiniz ücretlerin Ücret Garanti Fonu kapsamında işveren olarak size verilmesi mümkün değilidir. Bu kapsamdaki ödemeler direkt olarak işçilere yapılmaktadır. Bununla beraber ayrıca işveren olarak işçi adına ücret alacağının ödenmesi için İŞKUR'a başvuramazsınız. Ücret alacağı başvurusunun işçi tarafından yapılması gerekmektedir. Bu konuda ücret alacağı olan işçilerinizi, ödeyemediğiniz ücret alacaklarının (en fazla 3 aydır) ödenmesi için Türkiye İş Kurumu'na başvurabilecekleri konusunda bilgilendirebilirsiniz.

Ücret Garanti Fonu tarafından ödenecek ücret alacağı nasıl hesaplanmaktadır? Garanti kısıtları nelerdir? Ödemelere ilişkin alt ve üst limitler söz konusu mudur?
Her şeyden önce bir iş sözleşmesine dayanmayan işçi alacakları garanti kapsamı dışındadır; alacağın ücret alacağı olması gerekmektedir. Ödemeler temel ücret üzerinden ödeme yapılmakta ve bu ödemeler Sosyal Güvenlik Kurumu üst kazanç sınırını aşamamaktadır.

Bir işçinin aynı işverenden olan ücret alacağı için Ücret Garanti Fonundan birden fazla yararlanması mümkün müdür?
İşveren için aciz vesikası alınması nedeniyle ücret alacağı Ücret Garanti Fonu'ndan karşılanan işçinin, işverenin daha sonra iflası halinde iflas nedeniyle de söz konusu olan ücret alacağı yine Ücret Garanti Fonu'ndan karşılanabilmektedir.

Ücret Garanti Fonu kapsamında olmayan çalışanlar var mıdır?
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi çalışanlar gibi işsizlik sigortası kapsamında olmayan çalışanlar ücret garanti fonu kapsamı dışındadır.

Türk vatandaşı olmayanlar bakımından bir ayrım söz konusu mudur? Yabancılar Fon kaynaklarından yararlanabilmekte midir?
İşsizlik sigortası kapsamında olmaları ve ve Kanunda yer alan diğer şartların varlığı halinde yabancılarda ÜGF ödemelerinden yararlanabilmektedirler. Yani yabancılar ile Türk uyruklular bu bakımdan aynı haklara sahiptirler.

Fon tarafından ücret alacağının işçiye ödenmesini takiben işverene rücu edilmekte midir?
Ücret Garanti Fonu Uygulamaları'nı düzenleyen 4447 sayılı kanunda ücret alacaklarına ilişkin olarak işverene rücu edilebileceğine ilişkin açık bir hüküm bulunmadığından uygulamada böyle bir işlem yapılmamaktadır.

Ücret Garanti Fonunun finansman kaynağı nedir? Ücret Garanti Fonu, işverenlerce işsizlik sigortası primi olarak yapılan ödemelerin yıllık toplamının yüzde biridir. İşsizlik sigortası primi, sigortalının prime esas aylık brüt kazançlarından, yüzde 1 sigortalı, yüzde 2 işveren ve yüzde 1 Devlet payı olarak alınmaktadır. Yani yüzde 2 olarak belirlenen söz konusu işveren payının yıllık toplamının yüzde biri Ücret Garanti Fonunu oluşturmaktadır.

Fon Kaynaklarının değerlendirildiği yatırım araçlarına ilişkin yasal sınırlandırılmalar var mıdır? Ücret Garanti Fonu, İşsizlik Sigortası Fonu (İSF) kapsamında ayrı bir fon olarak kurulmuştur. İSF kapsamında kurulduğu için İSF'nin tabi olduğu yatırım araçları sınırlandırılmasına tabidir. Fon kaynaklarının değerlendirilebileceği yatırım araçları aşağıda belirtilmiştir:
1) Devlet borçlanma senetleri
2) Ters repo işlemleri
3) Mevduat
4) Yatırım fonları