Sosyal Güvenlik Destek Primi ile ilgili duyuru

4(A) Kapsamında (SSK) emekli aylığı almakta iken; Sosyal güvenlik destek primine (SGDP) tabii olarak tekrar çalışmak için müracaat eden sigortalılarımızın işe girişleri Internet ortamında e-bildirge şifresi ile SGDP sütununa (8) olarak kodlanması gerekirken Tüm sigorta kolları (0) kodu ile


girişleri yapılmakta sistem tarafından aylıkları çalışma kodu (Ç kodu) olduğundan emekli aylıkları durdurulmaktadır. Emekli sigortalılarımızın aylık hizmet belgelerinin de belge türü nünde sosyal güvenlik destek primi (2) olarak düzenlenmesi gerekmekte olup; Emekli çalışan sigortalılarımızın mağdur olmamaları için işe girişlerin duyuruda belirtildiği şekilde çok hassas davranılarak yapılması gerekmektedir.

Konunun önemine binaen tüm üyelerinize duyurulur.
ferhat
kaynak:SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
ADANA İL MÜDÜRLÜĞÜ