İLAVE İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERE
İŞVEREN SSK HİSSESİ PRİMİ TEŞVİKİ


Ekonomik krizin istihdamın üzerindeki etkilerini azaltmak ve istihdam artışına sağlamak için,2008 ocak 2008 haziran arasında çalışmamış ve 2007 Temmuz ve 2008 Haziran aylarında çalıştırdıkları işçilere ilave olarak işçi çalıştıran işverenlere, 5763 sayılı kanun 20.madde ile 4447 sayılı kanuna eklenen geçici 7.madde ile işveren ssk hissesinin işsizlik sigortası fonundan ödenmesi için sigorta primi teşviki getirilmiş ve 2008-73 genelge ile açıklama yapılmıştı.

Kamuoyunda torba yasa olarak bilenen ve üzerinde fazla durulmayan 5838 sayılı kanun32/1.madde ile sigorta primlerinin işsizlik fonundan ödenmesinin kapsamı genişletildi.Sgk?dan 2009/52 genelge ile açıklama yapıldı.2008 aralık ve 2009 ocak aylarında çalışmayanlarında işveren Ssk hissesinin işsizlik sigortası fonundan ödenmesi eklenerek kanun kapsamı, krizin boyutuna göre genişletildi.18-29 yaş aralığındaki, genç erkek işçiler ile 18 yaşından büyük bayan işçilerden 2008 aralık 2009 ocak aylarında çalışmayanlar işveren Ssk primi teşvikinden yararlanabilecekler.İşverenler yanlarındaki çalıştırdıkları işçilerin primlerini bu teşvik kolaylığı ile yatırırlarsa; daha az prim ödemiş olacaklar, kayıt dışı istihdamı önlemiş olacaklar, maaş ve Ssk giderlerini, işsizlik sigortası fonundan karşılananlar hariç, gelir vergisinden düşebilecekler.Kişi başına asgari ücretin en az %19,50 si kadar az prim ödeyerek.İşveren SSK hissesinin birinci sene %100 ü, ikinci sene %80 i , üçüncü sene %60 ı, dördüncü sene %40 Beşinci sene%20 si işsizlik sigortası fonundan ödenecek.Birinci sene için hesaplama şöyle;


Bir asgari ücretli için işverenin ödediği maaş, sigorta primi ve vergiler toplamı 810 TL dır.İşveren bu maliyetlerin tamamını gelir vergisinden indirim konusu yapar.Teşvik kapsamında ödemediği tutarı indirim konusu yapamaz.Eğer işveren bu kadar masrafı gider yazmazsa vergisini fazla deyecektir.Teşvik kapsamında sigortasını ve maaşını ödediği işçi için resmileşen giderlerin toplamı 680 TL dır.680*0,20=136 TL daha az vergi ödeyecektir. (kurumlar vergisi için %20 ,şahıslar için gelir vergisi dilimine göre %15,%20,%27,%35) İşveren, işçinin sigortasını yatırarak; teşvik kapsamında daha az ödeyecek, işçisini sosyal güvenlik şemsiyesi altına alacak, vergiden düşerek resmi harcamasını giderleştirecek, işçinin şikayeti karşısında çaresiz kalmayacaktır.

Teşvikten yararlanmak için gereken şartlar;

1-İşçide aranan özellikler

-Erkeklerde 18-29 yaş aralığında olmak, işe giriş tarihi itibariyle 18 yıl 00 ay 00 gün ila 28 yıl 11 ay 29 gün olan erkek sigortalılar.
-Kadınlarda 18 yaşından büyük olmak.
-2008-Ocak 2008-Haziran aylarında veya 2008 Aralık-2009 Ocak aylarında çalışmamak
-01.07.2008 ila 30.06.2010 tarihleri arasında işe başlamak

2-İşyerinde aranan özellikler

-2007 Temmuz ile 2008 Haziran aylarında kuruma bildirilmiş toplam sigortalı sayısının, ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunulacak olan ortalama sigortalı sayısının üzerinde işçi çalıştırmak.İlave istihdam artışını sağlamak.
-Yeni tescil edilen işyerleri için (1.7.2008 den sonra ) 2007 temmuz ile 2008 haziran ortalaması sıfır olacağından bir kişi çalıştırsalar bile ilave istihdam şartını sağlamış olurlar.
-İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 506 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve
hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermesi ve sigortalıların tamamına ait sigorta primleri ile İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın ödenmiş olması şarttır.(Primlerin geç ödenmesi halinde işsizlik sigortasından Sgk'ya geç ödemeden kaynaklanan gecikme zammı işverenden tahsil edilir.)
-Kamu ihale ve Devlet ihale kanunu kapsamının dışında olmak

Örnek:01.07.2008 (dahil)-30.06.2010 (dahil) tarihleri arasında işe alınan 18-29 yaş aralığında olan genç, erkek işçi 2008 mart ayında işe alınmasına rağmen, 2008 aralık ve 2009 ocak aylarına ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmadığı yani çalışmadığı varsayıldığında, söz konusu sigortalının 2008 ocak ila 2008 haziran aylarında çalışsa bile , 2008 aralık ve 2009 ocak aylarında çalışmadığından işyerinininde ilave işçi çalıştırdığıda tutuyorsa sigortalıdan dolayı işveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanılabilecektir.

Örnek:18 Yaşından büyük bayan sigortalının 01.07.2008 (dahil)-30.06.2010 (dahil) tarihleri arasında işe alınmış olması nedeniyle, İşyerininde ilave işçi çalıştırdığı şartı tutuyorsa 2008 Ocak 2008 Haziran dönemlerinde veya 2008 aralık 2009 ocak aylarında çalışmamışsa işveren Ssk hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanabilecektir.ferhat
Kayanak:Smmm.Beytullah Başol