Şevket Tezel

SSK ve Bağ-Kur Aylıklarının Geç Bağlanmaması İçin Sigortalıların Şimdiden Yapması Gerekenler

İki aydan sekiz aya kadar uzayabilen SSK ve Bağ-Kur aylık bağlama işlemlerinin gecikmesinin altındaki temel nedenler birden fazla sigorta sicil numarasına sahip olmak, birden fazla ilde çalışmaları bulunmak ve birden fazla sosyal güvenlik kurumuna tabi çalışmaktan kaynaklanıyor.

Sigortalının hizmetlerinin hizmet birleştirme yöntemine göre birleştirilmesinin sigortalının emekli aylığı başvurusundan sonraya kalması, bu işlemin alacağı süre kadar aylığın sigortalının eline geçmesini ertelemiş oluyor. Bir de önceki Bağ-Kur hizmetlerine ilişkin sürelerin sağlıklı tespitine ilişkin esnaf sicil kaydı, meslek odası, vergi kaydı gibi argümanların saptanmaya çalışılması devreye girince iş uzuyor da uzuyor.

Sigortalılıkların ve sosyal güvenlik kurumlarının birleştirilmesi ile aylık bağlanmalarındaki gecikmelerin görsel mazeretinin kalmadığını gören SGK bu konudaki şikayetleri duyma ve gereğini yapma aşamasına geldi.

Bu amaçla;

1.Birden fazla sigorta sicil numarası bulunan,

2.Birden fazla ilde çalışmaları bulunan,

3.Birden fazla sosyal güvenlik kanununa (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) veya sigortalılık haline (4/a, 4/b veya 4/c) tabi çalışmaları olan,

sigortalıların bu farklı yer, sicil ve kurumlarda geçen hizmetlerini birleştirme işlemleri aylık bağlama talebi yapma tarihlerinden en az bir yıl öncesine kadar tamamlamaları için gerekli hazırlıkları yaptığını belirtip sigortalıların bu konudaki başvurularını bekliyor.

Sigortalıların hizmet birleştirme, mükerrer sigorta sicil numaralarını tekleştirme gibi işlemleri aylık bağlama talebinden en az bir yıl önce gerçekleştirmeleri aylıklarını zamanında bağlatabilmeleri açısından önemli.

Kimleri ilgilendiriyor?

Harekete geçmesi gereken sigortalılar birden fazla yer veya sicil numarası veyahut kuruma tabi çalışması olup hizmet birleştirme yoluyla sigortalılık süresi, prim gün sayısı ve yaş olarak her üç şartı da 2010?da tamamlayacak olanlar. Daha ileri yıllarda tamamlayacak olanların da davranması gerekiyor.

Başvuru Yeri

İş sözleşmesine tabi (4/a sigortalıları) ve bağımsız çalışan sigortalıların (4/b sigortalılarının) en son çalışmalarının bulunduğu il müdürlüklerimize, kamu çalışanlarının (4/c sigortalılarının) ise çalıştıkları kurumlara aylık talebinden en az bir yıl önce başvurmaları gerekiyor.

4/a ve 4/b sigortalıları için başvurunun en son çalışmanın bulunduğu yer SGK ünitesine yapılması büyük önem taşıyor. Zira SGK ünitelerinin aylık tahsis talep dilekçesini aldıkları sigortalının öncelikle en son çalışmasının bulunduğu ünitenin farklı bir ünite olup olmadığını bilgisayar ortamında araştırmaları, farklı ünite olduğunu tespit etmeleri halinde ise dosyası talep dilekçesiyle birlikte ilgili üniteye göndermeleri gerekiyor. Bu nedenle aylık bağlayacak ünitenin birleştirmeyi yapmış olması aylık bağlamada kolaylık oluşturacak.