Şevket Tezel

Vergi Kaydı- İsteğe Bağlı Çakışmasında İsteğe Bağlı Sigortalılığın Geçerli Olduğu Durumlar ? Çakışma Nedeniyle Geçersiz Primlerin Değerlendirilmesi

Mükellefim 01.03.1993 tarihinden bu yana kesintisiz olarak isteğe bağlı sigorta SSK primlerini ödemeye devam etmektedir. Fakat 24.10.2001 tarihinde kendi namına bağımsız çalışan eşinin vefatı sonucu eşine ait olan ticarethane (gerçek gelir vergisi usulüne tabi çalışan matbaa işletmesi) mükellefimin kendisine kayıtlanmış ve mükellefim gerçek gelir vergisi usulüne tabi olarak ticari faaliyetine devam etmektedir. İsteğe bağlı SSK - Zorunlu Bağ-Kur çakışmasının olduğu aşikâr olan bu durumda mükellefimin isteğe bağlı olarak ödediği SSK primleri ne olacaktır? Doğrusu mevzuatı oldukça araştırdığım halde içinden çıkamadım. Açıklamalarınızla ve önerilerinizle çözümü tam olarak ortaya koyar mısınız? O.Tarık BAYRAKTAR

Sayın Okurum,

Mükellefiniz 24.10.2001 tarihinden bu yana vergi mükellefliğiyle birlikte Bağ-Kur?a kaydı olmayıp 01.04.2009?a kadar da bu süreler için Bağ-Kur?a başvurmamışsa o takdirde 4/b sigortalılığı 01.10.2008?dan itibaren başlayacak ve önceki dönemler için isteğe bağlı SSK sigortalılığı geçerli sayılacaktır. 01.10.2008?den bu yana ödemiş olduğu isteğe bağlı sigortalılık primleri 4/b sigortalılığı kapsamında sayılsa bile zorunlu nedenlerden kaynaklanan 4/b sigortalılığı karşısında hüküm ifade edemeyeceğinden geçersiz sayılacaktır.

Geçersiz olan bu dönem primlerini geri almaya gerek yoktur. Bu primleri 5458 sayılı Kanun kapsamındaki ?506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlardan birine tâbi sigortalı iken, aynı sürede bir diğer sosyal güvenlik kurumuna, adına prim ödendiği anlaşılan sigortalılardan yersiz tahsil edilen prim asılları, sigortalı ya da hak sahiplerinin talebi, işsizlik sigortası primi hariç olmak üzere hizmetlerin çakıştığı sürede prim borcu aslına mahsup edilmek üzere en geç 6 ay içinde tâbi olması gereken sosyal güvenlik kurumuna devredileceğine, çakışan hizmet süresine ilişkin devredilen miktarın prim borcu aslını karşılamaması halinde, bakiye prim borcu ilgili kanun hükümlerine göre sigortalıdan tahsil edileceğine? ilişkin hükümden yararlanarak zorunlu 4/b sigortalılığından kaynaklanacak prim borçlarına mahsup edebilirsiniz.

Gelecek döneme de saydırılabilir

Yine SSİY?ye göre de zorunlu sigortalılıkla çakışan sürede ödenmiş olan isteğe bağlı sigorta primlerinin, sigortalıların talepleri hâlinde kendilerine iade veya doğacak borçlarına mahsup edilmek suretiyle değerlendirilmesi mümkün bulunuyor.

04.01.1962 doğumlu, 20.07.1991 sigortalılık başlangıçlı 5 bin 950 prim günü olan kadın mükellefinizin emekli olabileceği tarih 20.07.2011?dir. Artık emekli olabileceği bu tarihe kadar prim ödemesine gerek bulunmuyor.