Ekrem Sarısu

Yeni yasa şirket ortaklarının Bağ-Kurdan çıkmasını kolaylaştırdı

Soru: Limitet şirket ortaklığından dolayı Bağ-Kur sigortalısıyım. SSK sigortalısı olmak istiyorum. Ancak bunun için g hissemi devretmem gerekiyormuş. Şirket hissemi devrederek, Bağ-Kurdan nasıl çıkabilirim?

İlhan KASAPOĞLU

Cevap: Yeni yasa şirket ortaklarının Bağ-Kurdan çıkmamsını eskiye nazaran kolaylaştırdı. Hisse devrine ilişkin noter devir sözleşmesi, hisse devrine ilişkin alınan ortaklar kurulu kararı ile devrin pay defterine işlendiği sayfanın birer suretlerinin birlikte ibraz edilmesi şartıyla ortaklar kurulu karar tarihi itibarıyla sona erer ve bu tarih, sigortalılar ve şirket yetkililerince, on gün içinde Kuruma bildirilir. Veya hisse devri ticaret sicil memurluğuna tescil edilmiş ise, ticaret sicil gazetesinde ilan edildiği nüshasının ibraz edilmesi kaydıyla ortaklar kurulu karar tarihi itibarıyla sona erer ve bu tarih, sigortalılar ve şirket yetkililerince, on gün içinde Kuruma bildirilir.

Yüzde 40 engelli raporu olan erken emeklilik hakkından yararlanır

Soru: Babamın iki yüz gün sigortaya prim ödemesi var. Babam felç geçirip yüzde kırk engelli durumuna düştüğü için çalışamıyor. Babamın emekli olabilmesi için nasıl bir yol izlemeliyiz?

Suat BURCU

Cevap: Babanız yüzde 40 ın engelli raporu ile, engellilere tanınan erken emeklilik hakkından yararlanabilir. Babanızın sigorta başlangıç tarihini belirtmediğinizden hangi şartlarla ve ne zaman emekli olabileceğini bildiremiyoruz.

Ücretin kesintilerden sonraki kısmı bankaya yatacak

Soru: Ücretlerin bankaya yatması zorunlu hale geldi. Çalışanlarımızın ücretlerinden şahsi telefon görüşmelerini, lojman kirasını, yemek parası vb. adı altında yaptığımız kesintiler var. Ücreti bankaya yatırırken bu kesintileri nasıl göstereceğiz?

SELMA

Cevap: 18 Kasım 2008 tarihi Resmi gazetede yayımlanan Ücret, Prim, İkramiye Ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmenliğin 10 ncu maddesi; ?İşyerleri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı işverenler ile üçüncü kişiler, Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en az 10 olması hâlinde, çalıştırdıkları işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler.? Hükmünü içermektedir. Her ne kadar yönetmenlikte yasal kesintilerden sonra ücretin kalan kısmının bankaya yatırılacağı belirtilmekte ise de, ücret bordosunda diğer kesintiler başlığı altında gösterilmek şartıyla telefon ve lojman kiralarını düştükten sonra, personele verilecek net ücretin banka hesabına yatırılmasında bir sakınca olmadığı kanaatindeyiz.

Yeni yasa kapsamında hem eş hem babadan aylık bağlanmıyor

Soru: 25 gün önce Bağ-Kur emeklisi babamı kaybettik. Daha önce eşinin vefatı nedeni ile kendisine SSK'dan ölüm aylığı bağlanan (tek kızına da yetim aylığı) ve başka bir geliri olmayan halen bekâr kız kardeşimin, babam üzerinden de ölüm aylığı alabilmesi mümkün müdür?

Ş.E.

Cevap: Babanız yeni yasanın yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2008 den önce vefat etmiş olsaydı kız kardeşinize babanızdan dolayı yetim aylığı bağlanabilirdi. Bu tarihten sonra ise, yeni yasa uygulanıyor. Yeni yasaya göre de, hem eşten hem babadan aylık bağlanamıyor. Kız kardeşiniz eşinden dolayı dul aylığı aldığından dolayı, babasından da aylık alamaz. Ancak; eşinden ve babasından bağlanacak olan aylıklardan yüksek olanı tercih etme hakkı var(muhtemelen eşinden aldığı aylık babasından bağlanacak aylıktan yüksektir).

Fiilen çalışmadığı tespit edilenin sigortası iptal edilir

Soru: Çalışmadığım halde bir şirkette çalışıyor gibi görünerek, primlerimi kendi cebimden ödeyerek sigortalı olsam, bir mahsuru olur mu?

M.C

Cevap: SSK sigortalısı(yeni adıyla 4/a sigortalısı) olarak çalışmada asıl olan fiili çalışmadır. Herhangi bir şekilde fiilen çalışmadığınız tespit edildiğinde, sigortalılık süreniz iptal edilir. Problem yaşarsınız. Tespit yapılmadığı sürece sorun olmaz. Ama her an risk vardır. Sigortalı bir işte çalışarak prim ödemeniz daha uygun olur.

48 yaşınızı bekleyeceksiniz

Soru:10 Ağustos 1963 doğumluyum. 7 Temmuz 1983 te askere gittim. 25 Ocak 1985 te askerden geldim. 7 Ağustos 1985 de, Bağ-Kur sigortalısı oldum. 4 yıl 9 ay 24 gün prim ödedim. 1 Haziran 1990 da, SSK ya girişim oldu. Ve askerlik borçlanmasını da yaptım. Halen çalışmaktayım. Ne zaman emekli olabilirim?

Savaş ÖZYILMAZ-BURSA

Cevap: Askerlik borçlanması sigorta başlangıç tarihiniz askerlik süreniz kadar geri götürerek emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5225 gün prim ödeme ve 48 yaş şartlarına tabi olmanızı sağlıyor. Sigortalı olduktan sonra boşluğunuz yoksa prim ödemeniz yeterli olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz de 48 yaşınızı dolduracağınız 10 Ağustos 2011 tarihinde emekli olabilirsiniz.

20 yıllık süre dolduğunda emeklisiniz

Soru: 23 Ocak 1956 Bulgaristan doğumluyum. Sigorta başlangıç tarihim 23 Aralık 1991. Sigortalı olarak çalışmaya devam ediyorum. 5955 Ödenmiş prim gün sayım var. Ne zaman emekli olabilirim?

Emine ÖZTÜRK/ BURSA

Cevap: Emekli olmak için; 20 yıl sigortalılık süresi, 5525 gün prim ödeme ve 48 yaş şartlarına tabisiniz. Prim ödeme ve yaş şartını sağladığınızdan bundan sonra prim ödemeseniz de, 20 yıllık sigortalılık sürenizi dolduracağınız 23 Aralık 2011 tarihinde emekli olabilirsiniz.