YAHYA?ARIKAN malicozum@ismmmo.org.tr

Analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, 4/ (a) ve 4/(b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan; kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine süt parası olarak bilinen emzirme yardımı verilmesi hükme bağlandı. Sosyal güvenlikte yasa değişikliği ile önce altı ay boyunca 1/3 asgari ücret olarak süt parası (emzirme ödeneği) verilmesi öngörülmüşken, daha sonra yapılan değişiklikle bu oran şöyle değiştirildi: ?Yaşaması şartıyla her çocuk için doğum tarihinde geçerli olan ve SGK Yönetim Kurulu?nca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden ödenek verilecek. Buna göre SGK tarafından verilmesi gereken emzirme ödeneği 2009 yılı için 70.00 TL olarak belirlendi.?

***

İşsizlik ödeneğini bir kez hak etmek yeterli

İşsizlik sigortası yasası, işsiz kalan kişiye işsizlik ödeneği dışında bazı ek imkânlar da sağlıyor. Buna göre işsizlik sigortasından yararlanmaya hak kazanan kişi işsiz kaldığı süre içindeki tedavilerini yaptırabilecek, yeni bir iş bulması için devletten yardım alacak, meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitiminden yararlanabilecek.

Bir sigortalının, işsizlik sigortası ödeneğinden yararlanabilmesi için kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması, son üç yıl içinde 600 gün prim ödemesi ve işsiz kalmadan önceki 120 gün içinde de kesintisiz prim ödemiş olması gerekir. Kanunda işsizlik ödeneği alabilmek için öngörülen şartları taşıyanlara, 600 gün prim ödemiş olanlar için 180 gün, 900 gün prim ödemiş olanlar için 240 gün, 1080 gün ve daha fazla prim ödemiş olanlar için 300 gün süre ile bu ödenek ödenecektir.

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40?ıdır (asgari ücretli için 266,40.-TL). Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, on altı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini (532,80.-TL) geçemez.

2. kez işten ayrıldığınızda...

* İşsizlik ödeneği almakta iken, işe giren sigortalının bu durumu Kuruma bildirmesi halinde işsizlik ödeneği işe yerleştirildiği tarih itibarıyla durdurulur. Ancak, yeni işini, işsizlik ödeneğine hak kazanamayacak şekilde kaybeden sigortalı, daha önce hak ettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya kadar işsizlik ödeneğinden yararlanmaya devam eder.

* Eğer, sigortalı işsiz, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu?nun öngördüğü şartları yerine getirmek suretiyle yeniden işsiz kalırsa, sadece bu yeni hak sahipliğinden doğan süre kadar işsizlik ödeneğine hak kazanır.

Bu durumda, yeni işsizlik ödeneği hak kazanma süresinin hesaplanmasında dikkate alınacak son üç yıl, bir önceki işsizlik ödeneğine hak kazanma tarihinden geriye gidemeyecektir.

SORU - CEVAP

Almanya?da çalışanlar borçlanarak emekli olabilir mi?

1952 doğumluyum. 1979 yılında Almanya?da çalışmaya başladım ve 2007 yılına kadar orada prim ödedim 01/02/1989 yılında SSK?ye kaydoldum ve şu ana kadar SSK?de 4861 prim günüm var. Halen hazırda Türkiye?deki özel bir şirkette çalışmaya devam etmekteyim.

1999 yılında Alman vatandaşı oldum ve Almanya?nın talebi üzerine isteğe bağlı olarak Türk vatandaşlığından ayrıldım. Türkiye?deki haklarımızın devam etmesi için konsolosluk bize nüfus cüzdanı yerine pembe kart verdi. Normal şartlarda 01 Şubat 2014 yılında Türkiye?de SSK?den emekli oluyorum. Bu süreyi borçlanarak emekli olma hakkım var mı? Eğer varsa, borçlanma primimi hangi seviyeden ödememi önerirsiniz? Ödeme durumuma göre ne kadar emekli maaşı alabilirim? Mete Hasbioğlu

Türkiye ile Almanya arasında sosyal güvenlik sözleşmesi vardır. Türkiye?deki özel şirkette çalışırken sigortalı olabilirsiniz. Ancak, aynı tarihlerde Almanya?da çalışmanız olmaması, hizmet çakışmasının bulunmaması gereklidir. Türk vatandaşlığından ayrılıp nüfus cüzdanı yerine pembe kartlı olduğunuz dönem için yurtdışı borçlanması hakkınız bulunmamakla birlikte, bu hususu Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı?na yazılı olarak sorun. (Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Yurtdışı Borçlanma ve Tahsis İşlemleri Daire Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat / ANKARA Telefon: (+90312) 444 32 01 )

Yurtdışında çalışanlar nasıl emekli olur?

Yurtdışında çalışan biri olarak Türkiye?ye kesin dönüş yapmamız halinde Türkiye?den de emekli olabilmek için ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz. Hem izlememiz gereken yol ve hem de her yıla tekabül eden ödeme miktarının ne olacağına dair bir bilgi verirseniz çok müteşekkir olacağım. Bir de bu türlü bilgilerin hangi Bakanlıktan edinilebileceğine dair bir internet adresi de varsa lütfen onu da ilave edin. Altuğ Kazanoğlu

3201 sayılı Kanun uyarınca yurtdışı borçlanması yaparak emekli olabilirsiniz. Türk vatandaşlarının yurtdışında 18 yaşını doldurduktan sonra, Türk vatandaşı iken geçen ve belgelendirilen sigortalılık süreleri ve bu süreleri arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ile yurtdışında ev kadını olarak geçen sürelerini ?3201 Sayılı Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun?a göre borçlanabilmektedir.

3201 sayılı Kanuna göre yapılacak borçlanmalarda, döviz esasından vazgeçilerek, borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının alt sınırı aylık 666.-TL ve üst sınırı da aylık 4.329.-TL olarak belirlenmiştir. Seçilecek matrahın % 32?si üzerinden borçlanma imkânı sağlanmıştır. Örneğin bir aylık borçlanma için en az 666.-TL * %32=) 213.12 TL ödenmelidir.

Yurtdışı hizmet borçlanmasından yararlanarak aylık tahsisi yapılabilmesi için yurda kesin dönülmüş olması, tahakkuk ettirilen borcun tamamının ödenmiş olması ve borcun tamamının ödenmesinden sonra yazılı istekte bulunulması şartları aranacaktır. Kesin dönüşten, aylık tahsis talebinde bulunanların yurtdışındaki çalışmalarının sona ermesini, ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği almamaları durumu ifade edilmektedir.

Yurtdışı Sigortalıların Ulaşabilecekleri SGK Telefon Numaraları

Telefon : (+90312) 444 32 01
e-posta : yurtdisi@sgk.gov.tr