Hürriyet

Sağlık ocağı yerine ayakta tedavi için doğrudan özel hastaneye veya diş doktoruna giden hastalardan alınan 10 lira ?katılım payı?na Danıştay ?dur? dedi.

Danıştay 10. Dairesi, 2008 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği?nin (SUT) ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için özel sağlık kurumlarına başvuran hastalardan ?katılım payı? alınmasına ilişkin kısmının yürütmesini oybirliğiyle durdurdu. Artık özel hastaneye giden hastalardan 10 TL ?katılım payı? alınmayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kararı temyiz etmeye hazırlanıyor. Danıştay, tebliği esastan da iptal ederse, 10 TL alınması uygulaması iptal edilmiş olacak. SGK?da Danıştay kararı ışığında yeni bir düzenleme yapacak.

Geçen yıl başlamıştı

1 Ekim 2008?de yürürlüğe giren SSK ve Genel Sağlık Sigortası Yasası ve 2008 yılı Sağlık Uygulama tebliği (SUT) ile muayene ücreti de vatandaşlardan alınmaya başlamıştı. İlk aşamada, eczanede vatandaşın aldığı ilaçlarla birlikte muayene ücreti ve ilaç katılım payı da tahsil ediliyordu. Eczanelerin "Vatandaşlarla karşı karşıya kalıyoruz" itirazı üzerine geçtiğimiz Şubat ayından itibaren muayene için ödenen ?katılım payı?nın eczane yerine özel hastanelerce tahsiline başlanmıştı. Tahsil edilen ?Katılım payları? ise SGK?nın kasasına giriyor. Türkiye Sağlık İşletmeleri Derneği, 2008 SUT?un, 6.1. maddesinin 1. fıkrasındaki ?katılım payı? alınmasına ilişkin kısmının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay?da dava açtı. Danıştay 10. Dairesi, tebliğin ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için özel sağlık kurumlarına başvuran hastalardan 10 TL katılım payı alınmasına ilişkin kısmının yürütmesini durdurdu. Danıştay davayı önümüzdeki günlerde esastan görüşerek, karara bağlayacak.