Şevket TEZEL sevtezel@hotmail.com

25.02.1952 tarihinde doğdum. 01.08.1976 ile 01.08.1995 tarihleri arasında memur olarak çalıştım. Emekli Sandığı iştirakçisiydim. İşten çıkarıldım. O tarihten bu güne kadar ne SSK ne Bağ-Kur primim oldu. Şu anda da yüzde 50 özürlü duruma geldim. Bu şartlarda yeni sosyal güvenlik kanunlarına göre;

1-Sağlık raporuyla malûlen emekli olabilir miyim?
2-Sağlık raporuyla emekli olamazsam hangi yaşta emekli olabilirim?
3-Devlet beni görevden aldığı için emekli ikramiyemi alabilir miyim?
4-Emekli sandığındaki primlerimi SSK'ya aktarırsam sağlık raporuyla birlikte emekli olma şansım ne kadardır?
Halil SÜVARİ

Sayın Okurum,
En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak bin 800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın bin 800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olan iştirakçilerden kamudaki görevlerinden ayrıldıktan sonra, herhangi bir sigortalılık haline tabi olmayanlara da çalışma gücünün en az yüzde 60'ını kaybettiğinin SGK Sağlık Kurulunca saptanması durumunda malûllük aylığı bağlanması mümkün bulunuyor. Ancak sizin kayıp oranınız yüzde 50 olduğu için bu oranınızla malûlen emekli olamazsınız.
Emekli Sandığı mevzuatına göre ise idareten veya cezaen görevlerine son verilenlerden 10 yıldan çok hizmeti bulunanların kesenekleri geri verilmez ve bu süreler sonradan emekliliklerinde değerlendirilebilir. Sizin de 10 yıldan fazla hizmet süreniz bulunduğundan kesenekleriniz geriye verilmeyecek ve vermiş olduğunuz bilgilere göre 25.02.2013 tarihinde Emekli Sandığı'ndan (4/c sigortalılığından) en az 15 yılla hizmet bulunanlara tanınan haktan yararlanarak emekli olmanız ve ikramiye almanız mümkündür. Zira T.C. Emekli Sandığına tabi görevlerden emekliye ayrılan ve kendilerine birleştirilen hizmet süreleri üzerinden aylık bağlananlara, T.C. Emekli Sandığına tabi daire, kuruluş ve ortaklıklarda prim veya kesenek ödemek suretiyle geçen sürelerinin toplamı üzerinden, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli ikramiyesi ödenmesi mümkün bulunuyor.
Bundan sonra 4/a sigortalısı olarak çalışmaya başlar ve en az 3,5 yıl (bin 260 gün) prim öderseniz bu sürenin sonunda 4/a sigortalılığından emekli olabilirsiniz. Ancak bu durumda Emekli Sandığı kesenekleriniz 4/a sigortalılığında birleşebilir. En az yüzde 40 oranında sakatlık vergi indirimi raporu alarak özürlü statüsünden emekli olmanız mümkün ise de 01.08.1976 sigortalılık girişi sayılıp gerekli SSK emeklilik koşullarını sağlamış bulunduğunuzdan sağlık raporuyla emekli olmanız size fazladan bir yarar sağlamaz. Zira 3,5 prim 4/a sigortalılığı primi ödeyerek 4/a sigortalılığından emekli olacağınız en yakın tarih de hiç prim ödemeyerek 4/c sigortalılığından emekli olacağınız tarih de 2013 yılı oluyor.