Şevket TEZEL sevtezel@hotmail.com

Emekli Aylığını Yüksek Kılan Unsurlar ve Sigortalılık Çakışmalarının Emekli Aylığına Etkisi

Oğlum şirket ortağından dolayı Bağ-Kur sigortalısı ama şirket ortaklığından geliri az olduğundan başka bir işte de ücretli olarak çalışıyor. Bağ-Kur prim ödemeleri devam ederken bulabildiği sigortalı işlerde çalışıp sigorta primleri yatırılırsa emeklilik zamanı gelince Bağ-Kur ve SSK primleri birleştirilerek emekli aylığının yüksek olmasına faydası olur mu? Yoksa boşa mı gider?
Engin DENİZCİ

Sayın Okurum,
Sosyal güvenlikte teklik ilkesi geçerlidir. Aynı gün iki ayrı yerde 4/a sigortalısı (SSK) olarak çalışmanız mümkündür. Bu çeşit kısmi çalışmaların söz konusu olduğu hâllerde gün tek sayılır, fakat aynı gündeki çift çalışmanıza ilişkin kazançlarınız birleştirilir. Bu şekilde aynı sigortalılık türünden yapılan prim ödemelerinde birleştirmeler prime esas kazanç tavan sınırına kadar yapılır ve bu birleştirme bağlanacak emekli aylığına elbette olumlu katkı yapar. Zira 4/a sigortalılığı emekli aylıklarında aylığın bağlanmasına direkt etki yapan en önemli iki unsurdan biri ortalama kazançların yüksekliği, diğeri ise aylık bağlama oranıdır. Aylık bağlama oranının miktarı prim ödeme gün sayısına bağlı iken ortalama kazanç miktarı kesilen primlere esas matrahların yüksekliğine bağlıdır. Tavanı aşan kazançların çalışan hissesini SGK'ya başvurarak almanız da mümkündür.
Ancak aynı gün için hem şirket ortaklığından kaynaklanarak 4/b sigortalılığı (Bağ-Kur) hem de bir işyerinde ücretli çalışan 4/a sigortalılığı (SSK) söz konusu olursa önce başlayan ve kesintisiz devam eden sigortalılık türü geçerli olur. Genellikle 4/a sigortalılığı kesintilerle karşılaştığı, şirket ortaklığından kaynaklanan 4/b sigortalılığında kesinti daha az gerçekleştiği için bu tür çakışmalarda 4/b sigortalılığı geçerli olur. Sigortalının sigortalılık hâllerinin birleşmesi veya çakışması, sigortalı sayılması gereken sigortalılık hâlinden başka bir sigortalılık hâli için prim ödemiş olması durumunda, ödenen primler olması gereken sigortalılık hâli için ödenmiş ve olması gereken sigortalılık hâlinde geçmiş kabul edilir.