Yazının Tamamı
Tüm sektörlerin kan ağladığı, her geçen gün işsizler ordusuna binlerce insanın eklendiği Türkiye'de işsizlik ödeneğine başvuru sayısında düşüş yaşanıyor. 2009 yılı ocak ayında
zirve yapan başvuru sayısında şubat ve mart aylarında ciddi bir gerileme yaşandı...

Küresel ekonomik krizin olumsuz etkilerinden dolayı işsizlik rakamlarını rekora koştuğu Türkiye'de, işsizlik ödeneğine yapılan başvurular ilginç bir şekilde özellikle son 2 ayda düşmeye başladı. Ekonomik krizin yoğun olarak hissedilmeye başladığı 2008 yılı Eylül ayından itibaren sanayi üretim rakamları hızla geriledi. İşsizlik ödeneğinden yararlanma talebi kriz dönemi içerisindeki en yüksek rakama 2009 yılının Ocak ayında ulaştı. Bu dönemde İşsizlik Fonu'ndan ödenek alabilmek için
78 bin 577 kişi başvurdu. Bu rakam şubat ayında 69 bin 677'ye, mart ayında ise 62 bin 97'ye indi.
SANAYİ TEPETAKLAK
Kriz, sanayi üretiminde ise etkisini aslında geçen yılın ağustos ayından itibaren hissettirdi ve bu ayda yüzde 3.6 geriledi. Eylül ayında sanayi üretimi yüzde 4.3, ekim ayında yüzde 6.8, kasım ayında yüzde 13.3, aralık ayında ise yüzde 17.8 azaldı. 2009 yılına gelindiğinde sanayi üretiminde gerileme trendi devam etti ve ocakta yüzde 21.3, şubatta yüzde 23.7 oranında düştü.

Canlılığa işaret olabilir

İŞ-Kur Genel Müdürü Namık Ata: Kriz öncesi dönemde işsizlik ödeneği almak için başvuranların sayısı aylık ortalama 25-30 bindi. Krizin etkisini daha fazla gösterdiği 2008 Eylül-Ocak 2009 döneminde ise başvurular hızlı bir şekilde arttı. Ancak ocak ayından itibaren başvuru sayısı gerilemeye başladı. Ocak ayında yükselen başvuru sayısı düşüş trendine girdi. Bu da piyasanın canlanmaya başladığını gösteren bir işaret olabilir.''

Şartları çok ağır olduğu için herkes başvuru yapamıyor

İŞsİzlİk ödeneği başvuru sayısının düşüş trendine girmesi, tek başına piyasanın canlanmaya başladığına gösterge olmaz. Hele de işten çıkarmaların azaldığının göstergesi hiç olmaz. İstatistikler işsiz sayısının her geçen gün arttığını söylüyor. Sosyal Güvenlik Kurumu istatistiklerine göre 2008 sonunda 15.258.608 olan aktif sigortalısı sayısı, 2009 Mart ayında 14.686.122'ye düşmüş. Aktif sigortalı sayısı azalıp, işsiz sayısı her geçen gün artarken, işsizlik ödeneği başvuru sayısı azalıyorsa, bunun nedenlerini başka yerlerde aramak gerekiyor.

İŞte olasI sebepler:
İŞten çıkarmaların başladığı ilk dönemlerde işverenler işten çıkardıkları işçilerinin mağduriyetlerini bir parça olsun azaltabilmek için önceliği işsizlik ödeneğine hak kazanan işçilerine verdiler. Gelinen noktada işveren artık işsizlik ödeneğinden yararlanıp yararlanamayacağına bakmaksızın işçisini işten çıkarıyor.
İŞsİz kalan herkes işsizlik ödeneğinden yararlanamıyor. İşsizlik ödeneğinden yararlanmanın oldukça ağır şartları var. İşsiz kalanlar bu şartları sağlayamıyor olabilirler.
İŞsİzlİk ödeneğine başvuran sayısı, işsiz kalan sayısından azsa, son dönemde işsiz kalanların bir kısmının bu ağır şartları sağlayamadıkları için başvuramadıklarını söyleyebiliriz.