Av. Ali YÜKSEL www.ishukuku.org

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 11.12.2006 gün ve 2006/24963 E. sayılı kararında birleşmeden kaynaklanan işgücü fazlalığından ötürü işverence yapılacak fesih işlemlerinde işverenlerin dikkat etmeleri gereken birtakım kaideleri göstermiştir. Gerçekten de Yargıtay'ın kararında değindiği bu kaideler işverence yapılan işyeri ve işletmeden kaynaklanan geçerli nedene dayalı fesihlerin sıhhati için son derece büyük önem arz etmektedir. Uygulamada işverenlerin özellikle bu kaidelerden haberdar olmaması sebebi ile haksız uygulamalar yaptıkları ve işten çıkartılan işçilerin davalar açıp kazandıkları gözlenmiştir.
...
Yazının Tamamı