İbrahim IŞIKLI

Sanayileşmeye bağlı olarak çalışanların maruz kaldıkları iş kazası ve meslek hastalıklarında artışlar olmaktadır. Sanayileşme ve yeni üretim yöntemleri beraberinde bazı tehlikeleri de getirmiştir. Yoğun makineleşme ve karmaşık üretim sürecinin neden olduğu iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu ölümler ve uzuv kayıpları artmıştır. İş kazaları, işçilerin eğitimsiz olması ve dikkatli çalışmaması ile işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almamasından kaynaklanmaktadır. Ülkemiz, iş kazaları istatistiklerinde Avrupa'da ilk sırayı, dünyada ise 3. sırayı almaktadır.
...
Yazının Tamamı