Şevket TEZEL sevtezel@hotmail.com

20 ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, her yılın Ocak (yaz mevsiminde faaliyet gösteren işletmelerde Temmuz) ayında çalıştırdıkları personel sayısının yüzde 5’inden az, yüzde 10’undan fazla olmamak üzere mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitim yaptırmak zorunda bulunuyor.
...
Yazının Tamamı