İbrahim IŞIKLI

2006 yılı Mayıs ayında 3 farklı sosyal güvenlik kurumu olan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nı tek çatı altında toplayan 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu çıkartılarak sosyal güvenlikte önemli bir değişimin ilk adımı atıldı.

SGK'nın uygulama mevzuatı olan ve 2008 yılı Ekim ayı başında yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile SGK'da uygulama birliği de sağlanmıştır.
...
Yazının Tamamı