Veysi Seviğ

Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Yasası'nın 11'inci maddesinin başlığı "teşmil"dir. Teşmil kelimesi sözlük anlamı ile "Kapsamına alma, genişletme, yayma"dır. Teşmil etmek ise "Kapsamını genişletmek, kapsamına almak" anlamına gelmektedir. (Türk Dil Kurumu "Türkçe Sözlük" Sf: 1968) Hukukumuzda "teşmil" sözcüğü ilk kez 275 sayılı yasada kullanılmıştır. Ülkemizde 1980 yılına değin yürürlükte kalan bu yasa döneminde, teşmile hiç başvurulmamıştır. (Demircioğlu, Murat "Bankacılık İşkolunda Teşmil" Cumhuriyet 12 Mayıs 2009)Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Yasası'nın 11. maddesi gereği olarak "Bi...

Yazının Tamamı