Metin Taş-Sezgin Özcan metin.tas@aksam.com.tr-sezgin.ozcan@aksam.com.tr

Başlığa bakarak, çalışanların özel hayatına müdahale etmeye çalıştığımızı düşünmeyin. Geçtiğimiz günlerde gazetelerde yayınlanan bir haber, durumdan vazife çıkarmamıza neden oldu. Biraz da 'adamın köpeği ısırması haberdir' mantığından hareketle atılan haber başlıkları oldukça ilgi çekiciydi. Başlıklardan bazıları; 'İşyerinde öpüşebilirsiniz', 'Öpüşme kovulma nedeni sayılmadı', 'İşyerinde öpüşmek serbest' şeklindeydi.

OLAY NE?
Özel bir şirkette çalışan bir bayan, işyerinde erkek arkadaşıyla öpüşür ve durum kamera kayıtlarından tespit edilir. Bunun üzerine işveren, bu davranışın 'ahlak ve iyi niyet kurallarına uymadığı' gerekçesiyle ilgili kişiyi işten çıkartır. İşçi, işe iade talebiyle dava açar. Yargılamayı yapan iş mahkemesi, çalışanların özel hayatları konusunda işyerinde daha dikkatli ve özenli olması gerektiğine vurgu yaparak, özen yükümlülüğünü yerine getirmeyen işçinin iş sözleşmesinin feshini haklı bulur. Bunun üzerine işçi, iş mahkemesinin kararını temyiz eder.

YARGITAY KARARI
Temyiz başvurusunu inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, iş mahkemesinin işvereni haklı bulan kararını bozmuş. Yargıtay'ın kararının doğru yorumlanabilmesi için bozma kararından bazı kesitleri aşağıya aktarıyoruz.
''Öpüşme eyleminin anlık oluşu, iş yerinde müşteri bulunmayışı, bir başka işçinin de görmeyişi göz önünde tutulduğunda, olayın bu şekliyle iş düzenini bozucu nitelikte bir eylem olarak kabulü, ağır bir sonuç olup, ölçülülük ilkesiyle de bağdaşmamaktadır.
Davacının bu davranışı iş yerinde olumsuzluklara yol açmadığı, iş ilişkisini devamını etkilemediği ve feshin geçerli nedenlere dayanmadığı anlaşılmaktadır.''
...
Yazının Tamamı