Sadettin ORHAN sorhan@bugun.com.tr

İşsizliğin en ağır bedelini hiç şüphesiz, öncelikle işsizler ve onların aileleri ödüyor.Fakat %16'ları aşmış bir işsizlik ortamında sadece işsizler değil, toplumun diğer kesimleri ve kurumları da bu ağır faturadan payına düşeni alıyor. İşte bu yaygın işsizlik ortamından en fazla etkilenen kurumların başında da SGK geliyor. Zira küresel mali krizin reel sektörü etkilemeye başladığı süreç içerisinde, kurumun aktif sigortalı sayısında çok keskin ve hızlı bir düşüş söz konusu.
Aşağıdaki tabloda, 2008 yılı Mayıs-Aralık döneminde SGK'nın aktif (çalışan/prim ödeyen) sigortalı sayısındaki değişim yer alıyor. Görüldüğü üzere Mayıs ayından Aralık ayına gelindiğinde, sigortalı (işçi, esnaf, memur) sayısında 1 milyon 293 bin 693 kişilik bir düşüş söz konusu. Sigortalı sayısındaki bu düşüş, SGK için en kaba matematiksel hesapla 1,5 milyar TL prim kaybı anlamına geliyor. Bu rakama işsizlik fonundan yapılan ödemeleri ve ücretsiz-primsiz verilen sağlık hizmetlerini de eklediğimizde, topyekün sosyal güvenlik sistemi için 3 milyar TL'yi aşan bir maliyet söz konusu.
...
Yazının Tamamı