Av. Ali YÜKSEL Av. Cihan AVCI

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 03.02.2005 tarihli 2005/27767 E. sayılı kararında fazla mesai ücreti ödemesinin ispatı ve fazla mesai iddialarında hakkaniyet indiriminin esaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştur. Bu karar özellikle, fazla mesai ücretinin ödendiğinin ispatı ve fazla mesai iddialarına ilişkin hakkaniyet indiriminin esaslarını ortaya koyması açısından büyük önem taşımaktadır. Karar esasen Yargıtay'ın istikrar kazanmış bir anlayışının örneğidir. Bu karar özellikle banka kanalı ile yapılan ödemelerde fazla mesai ücretinin ödenmesinin ispatına ilişkin özel bir karardır. Bu açıdan hususiyet arz etmektedir. 2009 yılı başından itibaren de yasa gereği maaşların banka kanalı ile ödenmesinin zorunlu kılındığı gerçeği de düşünüldüğünde kararın ne denli mühim olduğu anlaşılacaktır.

Yazının Tamamı