Av. Ali YÜKSEL Av. Cihan AVCI

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 28.12.2004 tarih ve 2004/4975 E. sayılı kararında işçi ücretinden işçi ile işveren arasında yapılacak anlaşma ile indirim yapılıp yapılamayacağını değerlendirmiştir. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 62. maddesi işverenin tek taraflı tasarrufu ile ücretten indirim yapamayacağını net bir şekilde belirtmiştir. Ancak tarafların anlaşarak ücrette indirime gitmelerine cevaz verilmiştir. Yargıtay'da kanuni düzenlemeye uygun şekilde tarafların anlaşması halinde ücretten indirim yapılmasını geçerli saymıştır. Yargıtay incelediğimiz kararında özellikle anlaşma yoluyla ücretten indirim yapılmak istendiğinde hangi usüle uyulacağı ve anlaşarak ücretten indirim yapılmasının sonuçlarına ilişkin çok önemli değerlendirmelerde bulunmuştur.
...
Yazının Tamamı