Şirket ortağının 4/b sigortalılığı ne zaman sona erer

4/b kapsamında sigortalı olan kişinin ortağı olduğu limited şirket, tasfiye olmaksızın vergi mükellefiyeti yönünden terkin kapsamına girmiştir. TTK'ya göre bir tasfiye söz konusu değildir. Söz konusu kişi başka bir limited şirkette de on gün kısmi süreli çalışmaktadır. Bordro tahakkuku yapılmakta olup, gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılarak ücretleri ödenmektedir. Yapılan işler doğru mudur? Bu kişinin 4/a kapsamında olması gerekir mi? S.G.


5510 sayılı SS ve GSS Kanunu'na göre, mahkeme kararı ile iflasın veya tasfiyenin açılmasına, ortaklar kurulu kararı ile şirketin tasfiyesinin başlamasına veya münfesih duruma düşmesine karar verilen limited şirket ortaklarından 4/a (SSK) kapsamında çalışmaya başlayanların sigortalılıkları, çalışmaya başladıkları tarihte sona eriyor. Ancak yasada vergi mükellefiyeti terkin edilmiş olmakla birlikte TTK'ya göre faaliyeti devam eden limited şirket ortakları için böyle bir durum öngörülmemiş. Bu nedenle söz konusu sigortalının 4/b kapsamındaki sigortalılığı devam edecek olup, ücretli çalışması nedeniyle 4/a kapsamında sigortalı olması gerekmiyor. Ücret ödemesinden sadece gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılması doğru bir uygulama.İşçinin davranışının kamera kaydından tespiti
19 Mayıs 2009 tarihli yazınızda yer alan öpüşmeyle ilgili yargının kararına katılıyorum. Ancak hiç bir kimsenin, davranışı suç bile olsa dinlenilmemesi veya görüntülenmemesi gerekir. İşçinin mailini okuyamazsınız, ancak işyeri bilgisayarını kişisel amaçları için kullandığında iş sözleşmesini feshedebilirsiniz. Burada kişinin özel hayatı ihlal edilmiş. İşveren mahkemeye bu gerekçeyle başvuru yaptığı için bence bir ceza alması gerekirdi diye düşünüyorum. F.D.


Örnek olayda işveren işçilerini gizli kamerayla kayda almamış, işyerindeki güvenlik kamerasından tespit yapmış. Bu nedenle suç oluşmaz. Çünkü işyerlerine güvenlik kamerası kurulmasına yasal bir engel yok. Ancak gizli kamera ile çekim yapılmış olsaydı sizin yorumuz geçerli olabilirdi.Metin Taş-Sezgin Özcan