İbrahim IŞIKLI

SGK sigortalılarının gerek özel hastanelerde ve gerekse de üniversite hastanelerinde tedavi olurken fark tutar ödemeleri gerektiği sağlık uygulama tebliği ile duyurulmuş ve bugüne kadar da bu yönde uygulama yapılmıştı.

Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı,

Birinci basamak resmi sağlık kuruluşlarında yapılan muayene ile aile hekimliği uygulamasına geçilen illerde aile hekimi muayenelerinden katılım payı alınmamaktadır. Katılım payı;
...
Devamı