ZİYA PERVER z.perver@zaman.com.tr

Memurlara emekli olduklarında ikramiye ödenebilmesi için adlarına en son prim ödenen kurumun Emekli Sandığı olması gerekiyor.
Çünkü, birden çok sosyal güvenlik kurumuna prim-kesenek ödenmesi durumunda hizmetler birleştirilirken 2829 sayılı kanunun 'Emekli İkramiyesi' başlıklı 12. maddesinde bulunan, "Son defa TC Emekli Sandığı'na tabi görevlerden emekliye ayrılan ve kendilerine bu kanunun 8. maddesi uyarınca birleştirilen hizmet süreleri üzerinden aylık bağlananlara, TC Emekli Sandığı'na tabi daire, kuruluş ve ortaklıklarda prim veya kesenek ödemek suretiyle geçen sürelerinin toplamı üzerinden, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli ikramiyesi ödenir." biçimindeki hüküm buna gerekçe edilmekteydi.
...
Tamamı