Ali Tezel

İzmir 9'uncu iş Mahkemesi'nin 2008/412 esas ve 2009/20 karar sayılı 21 Mayıs 2009 tarihli kararındaki olay;
Bornova Belediyesinin alt işvereni olan güvenlik şirketine 1/09/2005 günü işe başlayan kişinin çalıştığı şirket ile Belediye arasındaki sözleşme 02/10/2006 tarihinde sona ermiş ve davacı güvenlik görevlisi belediyeden yeni iş alan şirketle çalışmaya devam etmiştir. Ancak, ihaleyi kaybeden şirket aleyhine yıllık çalışmasına karşın kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti talebiyle dava açmıştır.

İŞVERENİ HAKLI BULDU

Mahkeme, davalı güvenlik şirketinin Bornova Belediyesi iş yerinden ayrıldığını, davacı dahil diğer çalışanların yeni alt işveren firma bünyesinde aynı işyerinde
aynı işte ve aynı şekilde çalışmalarına ara vermeksizin devam ettikleri bunun da 4857 sayılı iş kanunun 6.maddesi kapsamında bir iş yeri devri niteliğinde olduğu, değişen alt iş veren firmanın davacı ve diğer işçilerin iş sözleşmelerini ve doğmuş bulunan işçilik haklarını devralmış olduğu, taraflarca açıklanmış fesih bildirimi bulunmadığından ve akit (asıl işveren yönünden) devam ettiğinden akdin feshine bağlı ihbar ve kıdem tazminatı ile izin ücreti talep koşullarının gerçekleşmediği anlaşılmış olduğundan, güvenlik görevlisinin taleplerini reddetmiştir.