Ali TEZEL bilgi@alitezel.com.tr

SGK ile sözleşme yapmayan özel hastane bile sizden tek kuruş fark alamaz--Hapise girene kıdem ödenmek zorundadır

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince GSS'lisiniz (Genel Sağlık Sigortalı). Buna göre hemen her türlü sağlık giderlerinizi SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) karşılar. SGK'da bunun için tüm kamu hastaneleri ile SGK'nın hazırladığı sözleşmeyi kabul eden tüm özel hastaneler ile sözleşmeler yaparak, sizlerin hizmetine sunar.
...
Tamamı