Ali TEZEL bilgi@alitezel.com.tr

Kendisi istifa eden 4/B'lilere "İş Sonu Tazminatı" ödenebilir -- 4/B'liler döner sermaye gelirlerinden de prim-vergi öderler

Sayın okurum, kamuda çalışma şekilleri genelde 4'e ayrılır, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesine göre; "Kamu hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürülür..."
Tamamı